пътни такси за товарни автомобили Швейцария

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Швейцария

Швейцария събира за ползване на пътищата върху всички товарни автомобили и ремаркета с общо тегло над 3,5 t „Такса за тежкотоварен транспорт в зависимост от мощността" (LSVA).

База за изчисляване на размера на LSVA е:

Предимства с DKV CARD


Заявете DKV CARD сега

Регистрирайте се за пътна такса в Швейцария сега