Регистрация за пътна такса в Швейцария

Регистрация за пътна такса в Швейцария

Без регистрация при първото влизане

При първото влизане в Швейцария автомобилът се регистрира на входния митнически пункт.

Необходимо е да се подадат копие на попълнения Формуляр за регистрация LSVA (PDF) включително всички необходими документи.

След това се издава свързана с превозното средство идентификационна карта, в която са регистрирани всички основни данни на автомобила. Тази карта е необходима при всяко влизане в Швейцария.

LKW Maut Schweiz Registrierung

Вече с регистрация при първото влизане

При влизане в Швейцария с вече регистриран автомобил съответната идентификационна карта трябва да се въведе в един от терминалите на LSVA.

Трябва да се въведат следните данни:

След това на терминала трябва да се избере вида плащане „DKV". След избор на вида плащане поставете DKV CARD за безкасово плащане на LSVA.

Следва издаване на документ LSVA в два екземпляра, който трябва да се пази до напускане на Швейцария.

При това задължително впишете в документа показанието на километража на мястото на потегляне, подпишете го и го предайте на митническия персонал.

След уреждане на митническите формалности можете да напуснете Швейцария.