Consorzio DKV

Това трябва да знаете за CONSORZIO DKV Euro Service

Със CONSORZIO DKV спестявате от пътна такса в Италия

Независимо дали магистрални или тунелни пътни такси - в Италия, спедициите и транспортните компании могат да пътуват по-икономично: като член на Consorzio DKV Euro Service. Възползвайте се като отделно дружество още от първото пътуване!

Тъй като всички пропътувани километри на всички членове на Consorzio, са включени в общия обем на пътуванията за възможно най-висока отстъпка. И всеки, който опазва околната среда - от Евро 5 - ще бъде допълнително възнаграден.

Consorzio DKV Euro Service

Всяка транспортна фирма със седалище в ЕС ли Швейцария, която работи с товарни автомобили с над 3 оси в междуградските превози и в промишления транспорт, може да стане члена на Consorzio.

Също и автобусни фирми могат да станат членове на CONSORZIO DKV Euro Service и да увеличат ефективността с атрактивни отстъпки в таксите за тунели!

Към членството в Consorzio

Служебна информация на Consorzio

* съгласно Delibera N. 2/16 del 6 maggio 2016“ des Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
* в съответствие с „Revisione delle condizioni tariffarie per l’anno 2012”, публикуван от SITAF на 02.12.2011 г.

Още предимства на членството

Weitere Vorteile einer Mitgliedschaft
Към страницата Пътна такса в Италия