Consorzio DKV EURO SERVICE

Служебна информация на Consorzio DKV EURO SERVICE

Consorzio DKV EURO SERVICE
Piazza della Mostra, 2
I-39100 Bolzano (BZ)

Имейл: consorzio-dkv@pec.it
Телефон: +39 02 74201511
Факс: +39 02 74201535

Управителен съвет: Jürgen Heinrich Steinmeyer, Priska Schick, Markus Adolf Präßl

DKV ДДС. ID № 03445110962

Указание за отговорността: Въпреки щателния съдържателен контрол ние не поемаме отговорност за съдържанието на този линк. За съдържанието на страниците, към които се препраща отговарят само операторите.

Съдържание/Онлайн мениджър: Britta Beumers