Viacard и Telepass

Поръчка, връщане и блокиране на DKV Viacards и Telepass

При поръчка попълнете следните формуляри:

Поръчка на Viacard/DKV или Telepass (PDF)
Директиви на DKV за заявяване и използване на Viacard/DKV (PDF)
Директиви на DKV за заявяване и използване на устройства Telepass (PDF)

При блокиране, връщане или смяна на регистрационните номера използвайте следния формуляр:

Сервизна карта за Viacard и Telepass (PDF)

Разпечатайте формулярите, подпишете ги правно обвързващо и ги подпечатайте.

Моля, изпратете Вашата заявка към Вашия обслужващ партньор в DKV. В случай, че не разполагате с данните за контакт, можете да ги намерите в офиса на представителство , отговарящо за Вашата страна.