пътна такса за товарни автомобили Унгария

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Унгария (HU-GO)

Допълнително към "Релационен билет“ пътната такса в Унгария може да се регистрира и отчете също и чрез бордови уред (OBU). Съществуващата винетка продължава да бъде валидна за автомобили до 3,5 t с 9 места, както и за автобуси. Пътна такса заплащат всички товарни автомобили над 3,5 t, с изключение на автобусите.

6 513 километра отсечка, разпределена на

автостради, магистрали и пътища от националната пътна мрежа (PDF),

заплащат пътна такса.

Съответната валидна тарифа на пътната такса за всички автомобили, подлежащи на заплащане на пътна такса зависи от


Възможности за отчитане

Предварително плащане на пътна такса Унгария

Покупката както и зареждането на бордовото устройство за предварително плащане (OBU), което се предлага от различни производители, може да се купи с DKV CARD на местата за издаване.

Заявете DKV CARD сега

Отчитане на пътна такса с бордово устройство (OBU)

За да можете да ползвате бордово устройство (OBU), е необходима предварителна регистрация на уеб сайта на HU-GO. Едва след успешна регистрация на бордовото устройство за предварително плащане (OBU) в
клиентския портал на HU-GO то може да се използва:

1. Регистрация на уеб сайта на HU-GO
2. създаване на сметка HU-GO
3. Закупете и заредете бордовото устройство на POS (Point of Sale). Продажбата и зареждането на кредит за предплащане се предлага в над
500 бензиностанции на OMV, MOL и Eni .(PDF)

Отчитане на пътна такса с "Релационен билет"

Освен бордовото регистриращо устройство (OBU) може да се използва и "Релационен билет" – електронна система за пътна такса в зависимост от разстоянието.

Трябва да се въведе следната информация:


Обвързващата резервация се извършва включително с разпечатка и плащане на касата на POS. Един билет може да се резервира 30 дни предварително и е валиден 48 часа от началната дата.

Места за приемане на DKV CARD, с която може да се плати билета (PDF)