Tipps TIS PL Maut Frankreich

Важни съвети за TIS PL

Правилно преминаване - по-бързо движение

TIS PL: Френската система на пътни такси: Кои са категориите на автомобилите във френската система на пътни такси?

Какво означават различните табели?

За да използвате правилното пътно платно, тук (PDF) ще намерите преглед на обозначенията на пътните платна.

Какво представляват резервираните пътни платна и кои пунктове за плащане на пътна такса ги предлагат?

Определени пътни платна на пунктовете за плащане на пътна такса във Франция са резервирани за автомобили от категория 4. При използване на това платно автоматично се начислява категория 4. Резервираното платно се намира в дясната страна на пункта за плащане на пътна такса и е обозначено с оранжев шестоъгълник, знак за товарен автомобил или означение „Classe 4“.

На следните пунктове за плащане на пътна такса има резервирани пътни платна:

Не рискувайте отчитане на грешна категория на превозното средство!

Задължително внимавайте, при преминаване през пункт за плащане на пътна такса да се използва правилното пътно платно, така ще спестите пари при отчитането и Вашите автомобили ще бъдат таксувани винаги в правилната категория.

DKV съвет

В списъка на преминаванията на Вашата фактура можете да видите в графа „Пътно платно“, при кои пътувания е ползвано резервираното платно. Освен това DKV eREPORTING предоствя безплатно оценяване ползването на грешно пътно платно. Така Вие получавате лесно и бързо информация за тези транзакции и в съответствие с това можете да обърнете внимание на Вашите шофьори за правилното използване на пътните платна!

Какво представлява пътно платно Tempo 30? Още указания за оптимално ползване на новите пътни платна Tempo 30

Пътните платна Tempo 30: Тази нова иновативна услуга на френската магистрална мрежа пуска в експлоатация пътното платно Tempo 30 на все повече пунктове за плащане на пътна такса.
По това пътно платно можете да преминете със скорост до 30 km/h, при което електронната пътна такса се плаща автоматично, без да е необходимо да се прекъсва пътуването. Безпроблемното преминаване спестява на клиентите на DKV гориво и скъсява времето за Вашето пътуване!

Чрез оптична система за разпознаване се определя класа на автомобила. Антени разпознават табелата с номерата и задействат зеления светофар и отварянето на бариерата. Предпоставка за това, Вашият DKV BOX да бъде разпознат на това пътно платно е,

Рекламация на клиента например при плащания TIS PL

Срещали ли сте съкращението „TLPC“ на Вашите TIS PL списъци на преминаванията? Тогава вероятно сте се ядосвали за плащането на „Tarif le plus cher“ на български „Максимална тарифа“. Със следващите съвети и трикове можете да избегнете неправилното изчисляване за в бъдеще:
Двете основни причини за грешно калкулирани транзакции са:

 1. Калкулиране на максимална тарифа,
 2. грешно класифициране на Вашия автомобил на пункт за плащане на пътна такса

TIS PL рекламация: Защо се калкулира максимална тарифа (TLPC)?

Причина за калкулирането на максималната тарифа (TLPC) е надвишаване на максималната продължителност на престой по участък, за който се плаща пътна такса. В зависимост от фирмата оператор Вашите автомобили могат да останат максимално 24 - 48 часа на магистралата. Тези TLPC не могат да бъдат рекламирани. По-долу ще намерите преглед на разрешената продължителност на престоя на съответните френски мрежи:

Максимално 24 часа са разрешени поi

Максимално 48 часа са разрешени по

Без ограничение на продължителността на престоя по

DKV съвет

Спазвайте максималната продължителност на престой, за да избегнете калкулирането на максималната тарифа. Ползването на отсечката между „Savigny sur Clairis“ и „St-Hilaire-les-Andrésis“ по аутобан А19 (ARCOUR) е безплатно, ако времето за пътуване е под 30 минути. При използване на тази отсечка за повече от 30 минути се начислява максималната пътна такса от френският концесионер ARCOUR.

В DKV eREPORTING на разположение на потребителите на DKV BOX след 24 часа безплатно се предоставя оценка на всички участъци от предишния ден. Така можете бързо и удобно да установите, къде и кога са Ви калкулирали максимална тарифа поради надвишаване на времето и да напомните съответно на Вашите шофьори да пестят пари!

TIS PL рекламация: Входния или изходния пункт не е регистриран правилно на пункта за плащане на пътна такса

Максималната тарифа (TLPC) се калкулира и тогава, когато операторът не може да определи действително изминатата отсечка, тъй като информацията за входния и изходния пункт не е регистрирана правилно. Тогава операторът калкулира съгласно стандарта най-дългата отсечка.

Грешното регистриране на входния и изходния пункт може да се дължи на три различни причини:

 1. неправилно ползване на пътното платно от шофьора,
 2. дефектен пункт за плащане на пътна такса,
 3. дефектно устройство DKV BOX!

TIS PL рекламация: Кога се калкулира "грешен" клас? Защо моят автомобил е причислен към грешна категория на превозно средство?

При плащане на пътна такса във Франция категорията на превозното средство служи за основа за класифицирането на таксите.

Категорията на Вашия автомобил се определя чрез следните три критерия

 1. Височина на автомобила,
 2. допустимо общо тегло,
 3. брой на осите (с контакт със земята)

Класове 3 и 4 се отнасят за всички автомобили, чиято обща височина надхвърля 3 m или допустимото общо тегло надхвърля 3,5 t (тежкотоварен транспорт = TIS PL). Клас 3 се отличава от клас 4 само по броя на осите: Автомобили от клас 3 имат максимално две оси, автомобили от клас 4 имат повече от две оси.

Във Франция устройство DKV BOX може да се постави в камиони и автобуси от категория 3 или 4 за електронно плащане на пътна такса. Класът на автомобила, персонализиран в устройството DKV BOX, не се използва от операторите само за плащане на пътна такса. Операторите регистрират класа на автомобилите при преминаване през пункта за плащане на пътна такса. Това се извършва от персонала или на автоматичните пътни ленти чрез сензори. Възможно е, класът на автомобила да бъде грешно разпознат на пункта за плащане на пътна такса и да бъде „класифициран в по-висока категория“.

Естествено в последствие Вие имате възможност да рекламирате тези транзакции при оператора. Предпоставка за това е, да не сте използвали пътните платна резервирани за клас 4.

Просто се свържете с Вашия консултант, той ще се погрижи за това!

Съвети и трикове: Как да избегнете калкулирането на максимална тарифа (TLPC)?

DKV съвет

В DKV eREPORTING при Вашите „Доклади за отклонения“ може да намерите оценката „Максимална тарифа“, за да можете обобщено да идентифицирате тези транзакции и съответно да направите рекламация!

Освен това в този доклад Вие можете безплатно и удобно да разберете, кога сте получили или ще получите кредитното известие на фирмата, която събира пътната такса. Вие имате възможност да сортирате Вашите транзакции, касаещи пътната такса по "признак". Така можете по-просто да сортирате транзакции по „-„ и да проверявате, дали е постъпила корекцията.

Как избягвате максималната тарифа (TLPC) на тол станция „Aire de l’Adour Nord“на аутобан A65?

Когато превозно средство навлиза и излиза през същата тол станция на аутобана, то това превозно средство се задължава с максималната тарифа TLPC. Това се отнася по-специално до тол станция n°6 „Aire de l’Adour север“на аутобан A65 (Alienor) , т.е. ако Вие влезете през вход n°6 и искате да спрете за почивка на паркинга „Aire de l’Adour“, то Вие не би следвало да излизате от същия изход.

Решаваща е продължителността на преминаването:
Ако продължителността на преминаване между входа и изхода е по-малка от 15 минути, се начислява само минималната тарифа.
Ако продължителността на преминаване е повече от 15 минути, се начислява максималната тарифа.

Нашата препоръка: Излезте през следващия изход „Aire de l’Adour Sud“ (n°7). Разстоянието между двата изхода n°6 и n°7 е около 7 км и е безплатно, ако го преминете за по-малко от 30 минути.

При повторни рекламации концесионерът не осигурява обезщетение.

Тол таксите на TLMC и на TLPC за този случай

Често задавани въпроси за TIS PL, френската пътна такса и правилното използване на пътните платна?

 • Какво трябва да прави шофьорът ако на входния пункт не се извършва правилно регистриране на DKV BOX?
  В този случай шофьорът трябва да извади билет за пътна такса или да се обади на персонала за пътните такси по дуплексното разговорно устройство. При излизане шофьорът задължително трябва да ползва платното за ръчна обработка и да представи билета си на персонала. При представяне на билета данните за отсечката и на устройството DKV BOX се регистрират ръчно от персонала и съответната такса се включва в следващата Ви фактура от DKV.
 • Какво трябва да прави шофьорът, ако на изходния пункт не се извършва правилно регистриране на DKV BOX?
  В този случай шофьорът трябва да провери позиционирането на устройството, отново да премине през бариерата за плащане на пътна такса и евентуално да се обади на персонала по дуплексното разговорно устройство.
 • Калкулирана ми е максимална тарифа. Как мога да подам рекламация?
  За максимална тарифа, която е калкулирана поради надвишаване на времето, по принцип не може да бъде направена рекламация. При въпроси Вашият консултант е на Ваше разположение. Ако Ви е калкулирана максимална тарифа поради липсваща регистрация на входен или изходен пункт, естествено имате възможност да направите рекламация за тази транзакция чрез Вашия консултант. За целта трябва само да му изпратите копие на документа за влизане или излизане. "Грешното отчитане" като цяло ще бъде записан в кредит, а коригираната сума ще бъде дебитирана в нова позиция на фактурата.
 • Постоянно съм класифициран погрешно на един и същ пункт за плащане на пътна такса. Какво да направя, за да променя това?
  Можете да се обърнете към Вашия консултант, за да може той да намери решение за Вас.
 • Как да подам рекламация за калкулиране на максимална тарифа за транзакции с DKV CARD?
  Ако пътната такса е много висока, имате възможност при излизане, директно на пункта, от който получавате билета за излизане, да подадете рекламация за сумата. Това може да стане по дуплексното разговорно устройство. Вие ще получите формуляр, който трябва да попълните и да изпратите на оператора. Вашият DKV консултант може естествено да уреди това за Вас. При изгубване на Вашия билет или в случай, че не можете да представите билета, Вие сте задължени да се обадите на персонала по събиране на пътни такси. В този случай не можете да продължите пътуването и максималната тарифа се начислява автоматично.

Необходими документи за подаване на рекламация за грешно калкулиране на максимална тарифа при съответната фирма-оператор:

Оригинален документ за влизане - за представяне и проверка при фирмата оператор

TIS PL програма за отстъпка: С DKV BOX Вие ще се възползвате ексклузивно от 13% отстъпка върху Вашата транзакция за пътна такса TIS PL

При някои фирми за пътна такса участието в програма за отстъпки се извършва автоматично и безплатно (напр. ASF, ESCOTA), при други се изисква такса при постъпване на устройство или според броя на устройствата. Особено екологични камиони се предпочитат при програмата за отстъпки. В зависимост от фирмата оператор се вземат предвид класа на емисиите на автомобила и месечния нетен оборот от пътни такси и на тази база се прави отстъпката.

Внимание: Ползването на обвързания с регистрационния номер DKV BOX TIS PL и DKV BOX SELECT предоставя възможност за ползване на програмите за отстъпки на оператора. Обвързаните с регистрационния номер DKV BOX TIS PL и DKV BOX SELECT могат да се инсталират само в предвиденото за това превозно средство, тъй като всяко едно от тези DKV BOX важи само за едно единствено превозно средство. Изрично е забранено DKV BOX да се използва в друго освен в регистрираното и определеното за него превозно средство.

Някои оператори (SANEF, APPR, ASF, …) извършват автоматични контроли за проверка на регистрационните номера. В случай на разминаване между въведения в бордовото устройство регистрационен номер и регистрационния номер на автомобила, тези оператори не предоставят търговски отстъпки.

Как да разбера на моята DKV фактура кои отсечки с пътна такса са начислени с отстъпка?

Във Вашата DKV фактура оборотът на пътната такса с отстъпка във Франция се начислява като сума. Това се познава по продуктовия код 5J01. Всички други подробности ще намерите в списъците на преминаванията на DKV.

Представяне на отстъпките на устройство или на клиент в списъка на преминаванията на DKV

Списъкът на преминаванията на DKV съдържа доказателствата за отделните пътувания на всички автомобили както и отстъпките и таксите на фирмата оператор. Първата страница на списъка на преминаванията започва с обобщение за оборота от пътни такси, отстъпки и такси на фирмите оператори. За да направите оценката по-лесна за Вас, можете удобно да видите общите суми по фирми оператори и по устройства DKV BOX.

Ако отстъпките или таксите от страна на фирмите оператори са начислени само като сума на клиент (SANEF, SAPN, ATMB, AREA), ще намерите тези стойности в края на прегледа общо като автомобилен парк при посочване на фирмата оператор. В следствие на това ще получите със списъка на преминаванията подробно доказателство на всички единични транзакции по автомобили.

Как изглежда месечният отчет TIS PL на DKV Euro Service?

Отчетът за TIS PL получи прозрачна форма. Новият отчетен период е един месец. Това дава възможност за ясно разпределение на транзакциите към месеца на възникване. Отчитането на ТIS PL вкл. намаления и такси на фирмите оператори (PDF) се извършва само в DKV фактури от 15-то число на съответния отчетен месец и съдържа транзакциите на целия предходен месец.

Как е структуриран месечният отчет на TIS PL в подробности?