Такси за преминаване на мостове

Това трябва да знаете за таксата за преминаване на мост

Такси за преминаване на мостове

На следните мостове нашите клиенти заплащат таксите за преминаване на мост много лесно с DKV CARD:

* Изключение: Автобусите с дължина над 10 метра получават само 25-40 % отстъпка.

Заявете DKV CARD сега
Такси за преминаване на мостове