Бъдещето на европейското събиране на пътни такси - DKV BOX EUROPE

Бъдещето на европейското събиране на пътни такси - DKV BOX EUROPE

Гарантирано. Сертифицирано. Готово за използване.

DKV BOX EUROPE – ориентираното към бъдещето индустриално решение – ще пътувате свободно из цяла.
Европа! Всичко, от което се нуждаете, е едно устройство за дванадесет държави.

DKV BOX EUROPE Manual (PDF)

Все още не сте DKV клиент?
Станете клиент сега!

Преглед и възможност заплащане в EETS*-зоните

Преглед и възможност заплащане в EETS*-зоните

Обзор на Вашите предимства

  • Хибридни радиотехнологии (GNSS / DSRC / Bluetooth) за събиране на магистрални такси за превозни средства с допустимо общо тегло > 3,5 t
  • Ръчно деклариране на броя на осите през дисплея на бордовия уред
  • Възможно е използване на бордовия уред на принципа „включване и пускане“ (или алтернативно –свързване към непрекъснато електрозахранване)
  • Опростени процедури за оказване на помощ в спешни случаи
  • Цялата информация се обобщава в една DKV фактура и в електронния

Всеобхватна и перспективна услуга! Предлагани от нас продукти и услуги.

Всеобхватна и перспективна услуга! Предлагани от нас продукти и услуги.