НИЕ СВЪРЗВАМЕ ЕВРОПА

Безпроблемно преминаване на границите
с DKV BOX EUROPE.

Sie möchten die DKV BOX EUROPE kennenlernen?

Отчитане и фактуриране на пътните такси за товарни автомобили в цяла Европа само с едно бордово устройство

С DKV BOX EUROPE Ви предоставяме възможност да заплащате пътните такси за товарни автомобили на територията на Европейския съюз.

Пътните такси се отчитат автоматично само с едно устройство. Във Вашия клиентски профил проследявате всички извършени транзакции. Плащането се извършва удобно с Вашата DKV фактура. За да пътувате свободно в Европа!

 • Пътувайте удобно и без загуба на време в Европа
 • Лесна инсталация чрез Plug-and-Play /автоматично възприемане и активиране на устройството/
 • Прегледно отчитане с Вашата DKV фактура
 • 24-часово обслужване на нашата гореща линия 00800 326 829 31

Вие искате да научите повече за DKV BOX EUROPE или имате още въпроси?
Регистрирайте се сега!

×

Преглед и възможност заплащане в EETS*-зоните

Пътувайте с три лесни стъпки през Европа без да спирате с DKV BOX EUROPE:

1. Просто го поръчайте

 • Бърза и лесна заявка чрез DKV Euro Service
 • Индивидуален избор на тол услуги за всяко едно превозно средство
 • Доставка на предварително персонализираните бордови устройства, съвместими с европейската електронна тол система
2. Монтирайте го бързо и лесно

 • Полезрението на водача не трябва да се ограничава по време на пътуване
 • Избраната позиция за монтаж, не трябва да бъде в близост до подвижни части (например капаци на въздушни възглавници)
 • Бордовото устройство трябва да е добре видимо от отвън и да не се закрива от други части

DKV Box Step2

3. Потегляйте!

 • Регистриране на всички транзакции в прегледна DKV фактура
 • Представяне на всички данни за платени пътни такси в DKV eREPORTING
 • Бързо достигане на крайната цел на Вашето пътуване: nonstop през Европа

DKV Box Step3

Имате въпроси? С удоволствие ще Ви отговорим на тях.

Отчитането и координирането на пътните такси често е голямо предизвикателство. Всяка държава има свои собствени системи, такси и варианти на отчитане. С въвеждането на EETS [ЕУЕПТ] това трябва да бъде преодоляно. EETS е съкращението на "European Electronic Toll Service" [Европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ)], с която трябва да се улесни отчитането на пътните такси на участниците в движението на територията на Европа, като те ще ползват само едно устройство и ще имат само един договорен партньор.

Ние за Вас
Като клиент на DKV не е необходимо повече да се грижите за пътните такси, това ще извършваме ние!

Пътищата, за движението по които се дължи пътна такса, са различни в отделните страни. Тук ще намерите цялата информация за пътните такси в отделните държави. Допълнителна информация за пътните такси

Във всяка страна е регламентирано по различен начин, дали се дължи пътна такса за товарни или леки автомобили. Тук ще намерите подробна информация за всяка държава

В зависимост от държавата, плащането се извършва при преминаването на пункт за събиране на пътни такси, с винетка или с бордово устройство, предоставено от доставчик на услугата. DKV Ви предлага оптимално решение за всяка държава, както и удобно отчитане и фактуриране на ползваните услуги. Свържете се с нас и ние ще Ви предложим оптималното за Вас решение.

Много е лесно: Попълнете необвързващо формуляра за регистрация и ние ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас. Ще Ви направим индивидуално предложение.

Поставете устройството на такова място, което да не ограничава видимостта Ви по време на пътуване. Избягвайте да монтирате устройството в близост до подвижни части на превозното средство (например капака на въздушната възглавница). Бордовото устройство трябва да се вижда отвън и не трябва да се скрива от други предмети (например чистачки за стъклото в неработно положение). При метализирани предни стъкла трябва да се използват неметализираните зони. С функцията "plug-and-play" /автоматично възприемане и активиране на устройството/ просто включвате кабела в електрозахранването и вече може да пътувате. Като алтернатива, устройството може да бъде свързано постоянно с електрозахранването на превозното средство, което се извършва от сервиз.

Предаването на данните за платени пътни такси се извършва посредством хибридни радиотехнологии (GNSS/DSRC/Bluetooth) за събиране на данни за пътни такси за превозни средства с допустимо общо тегло > 3,5 т.

При първоначална поръчка запаметяването на данните на превозното средство и заявените тол услуги на бордовото устройство се извършва автоматично. Допълнителни тол услуги могат да бъдат активирани своевременно посредством OTA (Over-the-Air). Декларирането на броя на осите може да се настройва ръчно на дисплея на бордовото устройство.

×