Плащайте лесно пътни такси с DKV BOX

Плащайте лесно пътни такси с DKV BOX

Това трябва да знаете за DKV BOX

За регистриране и отчитане на различните пътни такси DKV Euroe Service предлага винаги подходящо решение:

DKV BOX TIS PL


Заявете DKV BOX TIS PL сега

DKV BOX SELECT

Транснационално фактуриране на пътни такси:

Заявете DKV BOX SELECT сега

DKV BOX REETS

Транснационално отчитане на магистрални такси:

Заявете DKV BOX REETS сега

DKV BOX EUROPE

Трансгранично таксуване на магистрални такси:

Заявете DKV BOX EUROPE сега