Плащайте лесно пътни такси с DKV BOX

Плащайте лесно пътни такси с DKV BOX

Това трябва да знаете за DKV BOX

За регистриране и отчитане на различните пътни такси DKV Euroe Service предлага винаги подходящо решение:

DKV BOX TIS PL


Заявете DKV BOX TIS PL сега

DKV BOX SELECT

Транснационално фактуриране на пътни такси:

Заявете DKV BOX SELECT сега

DKV BOX REETS

Транснационално отчитане на магистрални такси:

* Изключение: Автобусите с дължина над 10 метра получават само 25-40 % отстъпка.

Заявете DKV BOX REETS сега

DKV BOX EUROPE

Отчитане и фактуриране на пътните такси за товарни автомобили в цяла Европа само с едно бордово устройство

Заявете DKV BOX EUROPE сега