Комбиниран транспорт - оптималната транспортна алтернатива

Комбиниран транспорт - оптималната транспортна алтернатива

Ро-Ла превозите са транспортна система за комбиниран транспорт на релси. Камионът или ремаркето се качват на специален влак, който ги транспортира по-нататък.

Комбинираният транспорт на релси е сигурна и в повечето случаи по-бърза алтернатива от шосето. Забрана за движение през почивните и празнични дни повече не са проблем. По време на пътуването шофьорът може да си почине в допълнително прикачения придружаващ вагон с възможност за сядане или лежане, времето за пътуване официално се признава за почивка.

Не на последно място голяма роля играе факторът околна среда: При използване на комбинирания транспорт емисиите на CO2 се редуцират в значителна степен:
Спестени емисии на CO2 при използване на Ро-Ла превози (PDF)

Kombiverkehr – die optimale Transportalternative

Предимствата на обслужването с комбиниран транспорт в един поглед

Заявете DKV CARD сега

Ползвайте услугите на DKV комбиниран транспорт в следните държави в Европа: Австрия, Словения и Унгария.

Strecken/Connections Terminals/Points of Sale
Wörgl Brenner Rola Terminal Wörgl Spedition Kapeller
    Rola Terminal Brenner Spedition Schenker
Wörgl Trento Rola Terminal Wörgl Spedition Kapeller
    Rola Terminal Trento Interbrennero
Salzburg Trieste Terminal Bad Reichenhall Spedition Walter Sebert
    Akzeptanz in Trieste derzeit nicht möglich no card acceptance in Trieste
Wels Maribor Terminal Suben Spedition Walter Sebert
    Adria Kombi Kontejnerski terminal Tezno Maribor
    Terminal Bad Reichenhall Spedition Walter Sebert