Митническа обработка с DKV митническо обслужване

Митническа обработка с DKV митническо обслужване

Обслужването по митническата обработка на DKV се състои от гъста мрежа от митнически бюра на много важни граници и транзитни маршрути. Там DKV има неутрални партньори, които оказват помощ на място:

Прегледът Места за митническа обработка (PDF) предоставя информация за всички важни партньори. Таксите за услугите по митническо оформяне могат лесно и удобно да се плащат с DKV CARD.

Заявете DKV CARD сега
Zollabfertigung mit dem DKV Zollservice