Придружаване на транспорт и придружаващи автомобили

Придружаване на транспорт и придружаващи автомобили

Придружаване на транспорт: Транспортиране на опасни, специални и ценни товари

Общото задължение за придружаване на товари в Европа бе премахнато за всички транспорти на опасни товари, които подлежат на обозначаване. То важи все още в магистрални тунели с дължина над 5 km и само за отделна определена част на транспортите за опасни товари. Тук спадат преди всичко опасни товари, които по-специално се транспортират в цистерни, в танк-контейнери или като насипен товар.

Национални разпоредби на „Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе" (ADR)

Transportbegleitung & Begleitfahrzeuge

Професионално придружаване на транспорт – 24 часа – в денонощието

DKV ASSIST осигурява бързо предлагане на компетентно придружаване на транспорта. На безплатния сервизен номер на DKV ASSIST

00800 365 24 365 (24/7 Free Call)

е възможно резервиране на придружаващ автомобил за клиенти на DKV по всяко време. Разходите за придружаването на транспорти могат да се плащат безкасово с DKV CARD. Надеждното придружаване на транспорти е само една от много други полезни сервизни услуги на DKV ASSIST .

Заявете DKV CARD сега