Почистване на автомобили

Почистване на автомобили - леки и товарни автомобили

Когато се касае за миене и почистване на автомобила, DKV WASH помага допълнително. Освен близо 12 900 места на широката обслужваща мрежа от автомивки за леки автомобили и микробуси, с нашите специални партньори ние предлагаме в над 2 400 бензиностанции в Европа миене и почистване на товарни и лекотоварни автомобили.

Всички услуги могат да бъдат платени безкасово с DKV CARD:

  • Външно почистване на товарни автомобили, автобуси, транспортери и леки автомобили
  • Вътрешно почистване на автоцистерни и силозни автомобили
  • Вътрешно почистване на автомобили за транспортиране на химически вещества
  • Инертиране на цистерни
  • Вътрешно почистване на автомобили за транспортиране на хранителни вещества
  • Вътрешно почистване на хладилни автомобили

Други допълнителни услуги на DKV CARD

Чрез Online-Tool DKV MAPS lможе лесно да намерите всички места с автомивки и сервизни партньори за вътрешно и външно почистване на автомобили.

Заявете DKV CARD сега