DKV COCKPIT: централната клиентска партида

DKV COCKPIT – Централната клиентска сметка

С DKV COCKPIT, безплатната клиентска партида на DKV EURO SERVICE, Вие можете

Чрез Използването на инструмента самоуправление значително се намалява Вашия разход за управление, тъй като Вие по всяко време имате достъп до регистрираните данни и можете да ги управлявате индивидуално.

Aко сте получили достъп до своята сметка, можете да използвате всички функции на DKV COCKPIT, напр. резервирай DKV eREPORTING .

Вашият достъп до DKV COCKPIT

Вие сте настоящ клиент и имате вече онлайн достъп?

Тогава влезте чрез Вход за клиенти и изберете DKV COCKPIT.

Вие сте настоящ клиент и нямате още онлайн достъп?

Тогава попълнете формуляра DKV главен онлайн потребител (PDF) и го изпратете подписан и подпечатан на Вашия оторизиран
DKV партньор за връзка .

След въвеждане на достъпа получавате по имейл Вашите данни за влизане. Тогава влезте чрез „Вход за клиенти“ и изберете DKV COCKPIT.

Вие сте нов клиент?

Първо станете клиент на DKV. Ще намерите необходимите за това стъпки в раздела "Стани клиент". Заедно със заявлението за DKV CARD попълнете формуляра DKV главен онлайн потребител (PDF) и го изпратете подписан и подпечатан на Вашия компетентен DKV партньор за връзка. .

След въвеждане на достъпа получавате по имейл Вашите данни за влизане. Тогава влезте чрез „Вход за клиенти“ и изберете DKV COCKPIT.


DE, EN