POI DKV бензиностанции: Навигационни данни за изтегляне

POI DKV бензиностанции: Навигационни данни за изтегляне

За да може попътно винаги бързо да бъде намирана най-близката DKV бензиностанция, тук можете безплатно да изтеглите съответните
навигационни и позиционни данни и след това да бъдат прехвърлени в мобилен навигационен уред (напр. Tom Tom, Garmin и т.н.).

POI навигационни данни

Изтегляне на POI данни

DKV бензиностанции нови 02/2021

DKV - TomTom OV2 формат (ZIP)
DKV - Garmin CSV формат (ZIP)
DKV - Standard ASC формат (ZIP)
DKV - Standard CSV формат (ZIP)
DKV - Standard GPX формат (ZIP)

- всички данни без гаранция -

Всички файлове са компресирани във формат .zip Поради това, че пазара има множеството навигационни уреди, не може да бъде предложено цялостно подпомагане от страна на DKV EURO SERVICE.