Служебна информация на DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Служебна информация на DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen

Имейл: info@dkv-euroservice.com
Телефон: +49 2102 5518-0
Факс: +49 2102 5518-192

Регистърен съд Дюселдорф ТР A 4053

представлявано от управляващото дружество EGRIMA mbH Registergericht Düsseldorf HRB 1703

Ръководство
Marco van Kalleveen, Peter Meier, Jérôme Lejeune, Sven Mehringer, Markus Präßl

DKV ДДС. ID № DE 119 375 450

Въпреки внимателния контрол върху съдържанието по време на свързване, което не разкрива никакво незаконно или неразрешено съдържание, DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG не поема отговорност за съдържанието на външни сайтове, посочени чрез връзки. Съдържанието на свързаните страници е и остава отговорност единствено на техните фирми-изпълнители. По правило връзките с невалидно съдържание се премахват незабавно.

Отговорност за съдържанието съгласно § 55, раздел 2 от Споразумението за междуградско радиоразпръскване:
Marco van Kalleveen
c/o DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Вижте адреса от задната страна

Източници на използваните изображения и графики:
Снимките в този уеб сайт са наша собственост или са лицензирани чрез различни фотографи и бази данни с изображения: © gettyimages, © Shutterstock, © fotolia, © iStock


Копирането и / или по-нататъшното използване на използваните изображения е забранено от авторското право.