DKV EURO SERVICE – изисквания към производителността и фирмена философия

DKV Euro Service – Изискване към работата и фирмена философия

Визия

"Ние сме водещият европейски доставчик на услуги за мобилност, които позволява, улеснява и оптимизира транспорта и мобилността на нашите клиенти".

Мисия

"Водени от ценностите на семейния бизнес с бързо вземане на решения, ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и партньори, за да увеличим тяхната ефективност и да изградим бизнеса си чрез иновативни решения. Правейки това, ние поемаме нашите екологични и социални отговорности. "

DKV Визия и мисия