DKV EURO SERVICE - отговорност

DKV Euro Service - отговорност

Корпоративна социална отговорност: устойчиво бъдеще

Икономическата, екологичната и социалната отговорност оформят основата на нашата предприемаческа дейност. В тази връзка бихме искали да вървим напред с добър пример. Затова се задължаваме да предлагаме на нашите клиенти услуги и продукти с екологична, икономическа и социална устойчивост. От нашите доставчици очакваме, те да споделят нашите усилия и това да повлияе положително на тяхната област на действие.

Verantwortung

Полета на дейността и цели на DKV

Определихме общо четири сфери на дейност, които се отнасят до устойчивото и трайно управление на предприятието: пазар, околна среда, сътрудници и дружество. Тези сфери на дейност са обвързани с конкретни цели. В тази връзка си поставихме важни задачи, които са със срок за изпълнение до 2020 година и чието изпълнение ние ще проверяваме ежегодно.

Пазар

Цел: Ние ще повишим нашия индекс за препоръчване на фирмата от 63,1% (2016) на 70% през 2020 г.

dasda

Околна среда

Цел: До 2020 г. ще редуцираме CO₂-емисиите с 10 процента (година за сравнение 2015).

DKV CSR

Сътрудници

Цел: До 2020 г. искаме да сме между 100-те т най-добри работодатели и да сме „Страхотно работно място“ - „Great place to work®“.

Mitarbeiter

Дружество

Цел: Ние подкрепяме обществено полезни институции и насърчаваме социалния ангажимент на нашите сътрудници.

Mitarbeiter

Основните теми на DKV

Много е направено - много още предстои да се направи. По-долу ще намерите някои избрани мероприятия, които DKV ще реализира в рамките на своята стратегия за устойчиво развитие. Подробен преглед на всички мероприятия за устойчиво развитие ще намерите в актуалния CSR-доклад .

DKV CARD CLIMATE

DKV CARD CLIMATE

През 2017 г. клиентите на DKV компенсираха с помощта на DKV CARD CLIMATE около 24 482 тона CO₂. За да направим този ангажимент известен също така и навън, DKV Euro Service и обществено полезната фондация myclimate предлагат сертифициране с нестопанска цел. То атестира пълното компенсиране на CO₂-емисиите, тъй като за всеки зареден литър се инвестира допълнителна сума в сертифицирани проекти по опазване на околната среда.

Друга информация
DKV CARD +CHARGE

Хибридната карта DKV CARD +CHARGE

В автомобилния и транспортния бранш намират все по-голямо приложение алтернативни задвижващи системи. Това се отнася до чисто електрически автомобили и до Plug-in-хибридни автомобили. С картата DKV CARD +CHARGE DKV предлага допълнителен плюс „Pluspunkt“: Зареждай ток! Автомобилите могат да се зареждат с електрически ток без проблеми на многобройни публично достъпни пунктове за зареждане.

EPA

Eco Performance Award

От 2007 г. Eco Performance Award е едно от водещите отличия за иновативни но също така и изпробвани относно приложимост концепции за устойчиво развитие в областта на промишления транспорт на стоки в Европа. Наградата се присъжда един път годишно на особено устойчиво работещо предприятие в областта на транспорта на стоки с търговска и нетърговска цел.

Към Eco Performance Award-интернет страница

DKV EURO SERVICE

Седалището на DKV - климантично неутрално

Нашето главно управление в Ратинген, от гледна точка на устойчивост, е препоръчвана сграда на извънрегионално ниво. Ние ползваме геотермална енергия и така покриваме значителна част от необходимата ни топлина с възобновяем топлоносител. От 2013 г. ние компенсираме всички CO₂-емисии на нашето седалище в Ратинген.

Повече информация има в CSR доклада

DocStop

DocStop за европейци

Липсата на места за паркиране, както и проблеми, свързани със срокове и организационни проблеми правят търсенето на лекар по време на пътуване за професионалните шофьори изключително трудно. Поради това DKV подкрепя от много години инициативата DocStop за европейци. Благодарение на тази инициатива почетни, работещи на обществени начала медицински специалисти (XLSX) , клиники и болници за бърза и амбулаторна помощ навсякъде из Европа са на разположение на шофьорите на автобуси и товарни автомобили.

Към DocStop-интернет страница

DKV Karriere

Образование

Всяка година предлагаме на млади хора образование в DKV MOBILITY SERVICES Group, предимно във формата на дуално следване. Чрез нашата програма те се запознават с различните основни работни области. След обучението ние се стремим да ги приемем на работа. Нашите ценности като пълноценност, желание за успех, кооперативност и отговорност оформят и тук основата за кооперативна и продуктивна съвместна работа.

DKV Fischer Stiftung

Фондацията Fischer

Фондацията Fischer бе основана през февруари 2010 г. и подкрепя социално ангажирани сътрудници на DKV MOBILITY SERVICES Group. Чрез фондацията Fischer детски градини, училища, социални институции и спортни съюзи са получили досега средства за подпомагане в размер на повече от 100 000 евро.

CSR-доклада на DKV

Той създава прозрачност за заинтересованите страни и формира основата за измерването и документирането на нашите успехи в областта на устойчивото развитие на средата. Накратко: Нашият CSR-доклад представлява база за по-нататъшно постоянното развитие на CSR-дейностите на DKV.

B CSR-докладa 2017
DKV Environmental policy

CSR-Bericht DKV