DKV Euro Service: Клиенти и потенциални клиенти

DKV Euro Service: Клиенти и потенциални клиенти

Вие вече сте клиент на DKV Euro Service или се интересувате от нашите продукти и услуги? Нашите служители са тук за да Ви обслужат!

При общи въпроси за нашите продукти и услуги, както и за фирмата:

Телефон 00800 36524365

При загуба или повреда на Вашата DKV CARD:

Телефон +49 221 8277-9697
Факс +49 221 8277-3082

Имейл: cardstop@dkv-euroservice.com
Формуляр за блокиране на DKV CARD (изисква се регистрация)

При повреди, злополуки или ремонти:

Телефон 00800 36524365

Към формуляра за контакт