Вие искате да станете бизнес партньор на DKV или имате още въпроси?

Бизнес партньорството с DKV е добър знак за постигането на големи успехи

Спечелете и Вие от над 200 000 потенциални клиенти

Независимо дали сте собственик на бензиностанция или автосервиз, имате фирма за "Пътна помощ" или продавате гуми: Станете част от най-голямата независеща от марката мрежа за доставки в бранша. Ще Ви изпратим нашите клиенти, за да реализирате по-големи обороти!

Ние се намираме на Ваше разположение. И това е абсолютно сигурно! Като партньор на DKV Euro Service печелите от предлаганата максимална степен на сигурност. Освен спазването на международно признати стандарти за сигурност, това означава за Вас: Ние плащаме фактурата на клиента и сме на Ваше разположение за всякакви въпроси 24 часа в денонощието!

Вашите предимства като договорен партньор

 • Увеличение на оборота вследствие на членството в най-голямата мрежа за доставки в бранша
 • Реализиране на печалби като доставчик на над 200 000 клиента
 • Потенциалните клиенти Ви откриват в DKV търсачката на станции или в нашето мобилно приложение
 • Собственик на бензиностанция, собственик на фирма за "Пътна помощ", собственик на автосервиз – Предложете своята основна компетентност

Станете откриваеми – В DKV търсачката на станции

Улеснете клиентите и водачите на тежкотоварни автомобили да намират Вашата фирма и поддържайте данните на Вашата станция винаги актуални в DKV търсачката на станции! За целта използвайте въпросника за бензиностанции или обекти за обслужване и ни го изпратете на посочения адрес.

Въпросник за собственици на бензиностанции

Въпросник за собственици на обекти за обслужване

Stationsfinder

Имате въпроси? Ние имаме отговорите

Много е лесно! Свържете се с нас – независимо дали по телефона, по имейл или онлайн с нашия формуляр за контакт на уебсайта www.dkv-euroservice.com. Техническите условия ще изпълните с осигуряването на платежен терминал, подходящ за приемане на плащания с карта DKV CARD. (Платежният терминал се използва за заплащане на стандартно продаваните на бензиностанциите продукти от продуктови категории: горива и добавки, смазочни материали, винетки и пътни такси, принадлежности и услуги, включително почистване на превозни средства, паркинг услуги.) Ние с удоволствие ще Ви окажем съдействие.

 • Информация за продуктите/услугите, които предлагате
 • Брой станции (размер на мрежата от обекти)
 • Името и адреса на Вашата фирма
 • Лице за контакти в случай на възникнали въпроси (име, имейл адрес, телефонен номер)
 • Идентификационен номер по ЗДДС (ДДС номер)

Електронното отчитане се извършва през съвместим с карта DKV Card терминал. През него се извършва отчитането на дизеловото гориво, бензиновите горива и добавките, миенето и почистването на превозни средства, таксите за паркинг, принадлежностите за превозни средства, смазочните материали, пътните такси и винетките за движение по националната пътна мрежа. Транзакциите се изпращат автоматично на нас. На всеки 14 дни се извършва отчитане и Вие получавате плащане от DKV.

Ръчно отчитане се извършва за ремонтните услуги, оказването на техническа помощ и тегленето на превозни средства, продажбата на резервни части. Можете да си набавите потвърждение на уебсайта dkv-authorization.com или по телефона на гореща линия 0800 3333022. Вие изготвяте фактура, ние я проверяваме съгласно искането за издаване на потвърждение и получавате парите си от нас.

Партньорството е безплатно! Не се събират никакви такси за присъединяване Или членски вноски! DKV получава от Вас само една договорена твърда отстъпка на база на оборота, реализиран от клиентите на DKV.

 • След като проверим Вашите данни ще получите оферта от нас с цялата информация относно бизнес партньорството и приемането на плащания с карта DKV CARD.
 • След получаване на Вашия отговор на нашата оферта и информация за избрания от Вас доставчик на терминала, ще Ви изпратим договорните документи.
 • Изпращате ни обратно подписаните от Вас договорни документи за последваща обработка.
 • Получавате Вашия номер на DKV партньор и DKV номера на обслужващи станции, които трябва да съобщите на Вашия доставчик/оператор на терминала (Това не важи за фирми, извършващи ремонти, оказващи услуги по техническа помощ и теглене на превозни средства и предлагащи само продукти и услуги, които не се отчитат електронно).
 • Веднага щом ни съобщите, че терминалите са конфигурирани, станцията/ите ще бъде/ат активирана/и в нашата система и ще може/могат да бъде/ат посещавана/ани от нашите клиенти.
×