НИЕ СВЪРЗВАМЕ ЕВРОПА

Безпроблемно преминаване на границите
с DKV BOX EUROPE.

Sie möchten die DKV BOX EUROPE kennenlernen?

Отчитане и фактуриране на пътните такси за товарни автомобили в цяла Европа само с едно бордово устройство

С DKV BOX EUROPE Ви предоставяме възможност да заплащате пътните такси за товарни автомобили на територията на Европейския съюз.

Пътните такси се отчитат автоматично само с едно устройство. Във Вашия клиентски профил проследявате всички извършени транзакции. Плащането се извършва удобно с Вашата DKV фактура. За да пътувате свободно в Европа!

 • Пътувайте удобно и без загуба на време в Европа
 • Лесна инсталация чрез Plug-and-Play /автоматично възприемане и активиране на устройството/
 • Прегледно отчитане с Вашата DKV фактура
 • 24-часово обслужване на нашата гореща линия 00800 326 829 31
 • Независима употреба от превозното средство
 • Последващо резервиране на необходимите услуги
 • DKV eReporting за преглеждане на фактури, транзакции и списъци на преминаванията с плащане на пътна такса

Вие искате да научите повече за DKV BOX EUROPE или имате още въпроси?
Регистрирайте се сега!

×

Преглед и наличност на зоните за таксуване на EETS

Вече използваеми: Белгия, Германия, Австрия, Франция, Португалия, Испания, България, Унгария, Италия, Liefkenshouk, пресичане Warnow и Herrn (DE) тунели

 

В подготовка:Норвегия, Полша (цяла мрежа), Швейцария, Словения, Чехия, Унгария (всички тол услуги)

EETS Europa

DKV BOX EUROPE - Ето как работи

Пътувайте с три лесни стъпки през Европа без да спирате с DKV BOX EUROPE:

1. Просто го поръчайте

 • Бърза и лесна заявка чрез DKV Euro Service
 • Индивидуален избор на тол услуги за всяко едно превозно средство
 • Доставка на предварително персонализираните бордови устройства, съвместими с европейската електронна тол система




2. Монтирайте го бързо и лесно

 • Полезрението на водача не трябва да се ограничава по време на пътуване
 • Избраната позиция за монтаж, не трябва да бъде в близост до подвижни части (например капаци на въздушни възглавници)
 • Бордовото устройство трябва да е добре видимо от отвън и да не се закрива от други части

DKV Box Step2

3. Потегляйте!

 • Регистриране на всички транзакции в прегледна DKV фактура
 • Представяне на всички данни за платени пътни такси в DKV eREPORTING
 • Бързо достигане на крайната цел на Вашето пътуване: nonstop през Европа

DKV Box Step3

Имате въпроси? С удоволствие ще Ви отговорим на тях.

Отчитането и координирането на пътните такси често е голямо предизвикателство. Всяка държава има свои собствени системи, такси и варианти на отчитане. С въвеждането на EETS [ЕУЕПТ] това трябва да бъде преодоляно. EETS е съкращението на "European Electronic Toll Service" [Европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ)], с която трябва да се улесни отчитането на пътните такси на участниците в движението на територията на Европа, като те ще ползват само едно устройство и ще имат само един договорен партньор.

Ние за Вас
Като клиент на DKV не е необходимо повече да се грижите за пътните такси, това ще извършваме ние!

Пътищата, за движението по които се дължи пътна такса, са различни в отделните страни. Тук ще намерите цялата информация за пътните такси в отделните държави. Допълнителна информация за пътните такси

Във всяка страна е регламентирано по различен начин, дали се дължи пътна такса за товарни или леки автомобили. Тук ще намерите подробна информация за всяка държава

В зависимост от държавата, плащането се извършва при преминаването на пункт за събиране на пътни такси, с винетка или с бордово устройство, предоставено от доставчик на услугата. DKV Ви предлага оптимално решение за всяка държава, както и удобно отчитане и фактуриране на ползваните услуги. Свържете се с нас и ние ще Ви предложим оптималното за Вас решение.

Много е лесно: Попълнете необвързващо формуляра за регистрация и ние ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас. Ще Ви направим индивидуално предложение.

Поставете устройството на такова място, което да не ограничава видимостта Ви по време на пътуване. Избягвайте да монтирате устройството в близост до подвижни части на превозното средство (например капака на въздушната възглавница). Бордовото устройство трябва да се вижда отвън и не трябва да се скрива от други предмети (например чистачки за стъклото в неработно положение). При метализирани предни стъкла трябва да се използват неметализираните зони. С функцията "plug-and-play" /автоматично възприемане и активиране на устройството/ просто включвате кабела в електрозахранването и вече може да пътувате. Като алтернатива, устройството може да бъде свързано постоянно с електрозахранването на превозното средство, което се извършва от сервиз.

Предаването на данните за платени пътни такси се извършва посредством хибридни радиотехнологии (GNSS/DSRC/Bluetooth) за събиране данните за пътни такси за превозни средства с допустимо общо тегло > 3,5 т. Запаметяването на бордовото устройство на данните на превозното средство и на заявените тол услуги се извършва автоматично при първоначалната поръчка. Заявяване и отказване на тол услуги може да се извършва Over-The-Air (OTA). Декларирането на броя на осите може да се настройва ръчно на дисплея на бордовото устройство.

Ако задържите бутона със стрелката натиснат нагоре за 3 секунди, на дисплея на бордовото устройство се появява менюто на устройството. Извежда се следната информация: заявена тол услуга, брой оси, регистрационен номер, клас на емисиите, тегло, захранване и обхват.

Германия: DEbag

Белгия: BEvia

Австрия: ATasf

Франция: FRtis

Испания: ESvia

Португалия: PTvve

Италия: ITsit

Унгария : HUgo

Тунели: Warnow и Herren: DEtun.

Тунел Liefkenshouk: BEliT

Може да се наложи по време на пътуване някои параметри на бордовото устройство да бъдат променени от водача. Водачът може да промени следните параметри в бордовото устройство: Език, брой оси, полуремарке, актуално тегло, разходен център.

Бордовото устройство сигнализира за това посредством зелен LED индикатор за всички заявени тол услуги.

Зелен цвят: Бордовото устройство е готово за заплащане на пътни такси. Можете да пътувате.

Жълт цвят: Бордовото устройство не е персонализирано или тол услугата за местоположението, на което се намира в момента превозното средство, не е (все още) заявена/активирана или в тази зона няма система за пътни такси (например Нидерландия) или местната тол услуга не е налична в бордовото устройство.

Червен цвят: Критичен проблем. Не пътувайте. Свържете се с Вашето DKV лице за контакти.

Изключение: Бордовото устройство започва да свети в червено след 30 минути без GPS обхват. Ако се намирате например в тунел или гараж, се придвижете до място с GPS обхват.

LED индикаторът не свети: Спящ режим: Бордовото устройство минава в спящ режим след 30 минути неактивност и се активира отново при извършване на движение или свързване към захранването.

Да. За целта трябва да се извади батерията на бордовото устройство. Бордовото устройство трябва да се инсталира стационарно в превозното средство.

Как мога да променя броя на осите/теглото?

Може да промените стойността в раздела от менюто „Оси ремарке“/„Тегло“, като натиснете десния бутон за „ОК“. След това излезте от менюто с двукратно натискане на левия бутон.

Ако излезете от менюто без да запаметите, за няколко секунди се показва съобщение „Стойността не е променена“ и старата стойност се запазва.

Invoice alt
×