DKV Euro Service: pracovat pro společnost s vedoucím postavením na trhu

DKV Euro Service: pracovat pro společnost s vedoucím postavením na trhu

DKV MOBILITY SERVICES Group patří k předním poskytovatelům služeb v oblasti mobility na silnicích. Nabízíme široké spektrum služeb, od tankovací a servisní karty přes vyúčtování mýtného až po vracení daně z přidané hodnoty. Naše firmy jsou úspěšně sdruženy pod jednou střechou: mimo jiné DKV EURO SERVICE s předním postavením na evropském trhu a interní poskytovatel služeb DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER. Skupina zaměstnává více než 800 pracovníků ve 13 zemích.

Pro další posílení naší pozice jako nejlepší poskytovatel služeb pro zajištění mobility ve své třídě hledáme nové pracovníky s osobností a nadhledem, kterým nechybí nadšení a kteří chtějí pracovat v prvotřídní mezinárodní společnosti.

Arebiten beim DKV

Odměna a výkony

Vedle odměny odpovídající platům na trhu obdrží všichni zaměstnanci DKV MOBILITY SERVICES Group bonus závislý na výkonu. Tento bonus se řídí podle individuálně stanovených cílů, které se jednou ročně dohodnou s nadřízeným pracovníkem.

Možnosti vašeho rozvoje

Naše vedoucí postavení na trhu je velmi úzce spojeno s našimi zaměstnanci, kteří nás vynesli až na první příčku. Velmi nám záleží na jejich dalším osobním a odborném rozvoji. Proto aktivně podporujeme jejich talent a považujeme to za cennou investici do naší společné budoucnosti.

Nabízíme vám široce rozvětvenou nabídku školení. Školení a semináře jsou zaměřené na praxi a mají vám přitom pomoci ke splnění všech profesních požadavků a dosažení vašich odborných a osobních cílů dalšího vzdělávání.

Sem patří:

Kompetenzgespräch

Kompetenční pohovor

Během pohovoru s vaším nadřízeným pracovníkem o vašem rozvoji, který se bude konat jednou ročně, systematicky projednáte kroky podpory a rozvoje vaší osoby.

Při otevřeném rozhovoru si s vaším vedoucím pracovníkem vyměníte informace o těžištích vašich úkolů, silných stránkách a oblastech rozvoje. Společně se dohodnete na jednoznačných, měřitelných a realistických úkolech a cílech.