DKV Euro Service: zákazníci a zájemci

DKV Euro Service: zákazníci a zájemci

Jste již zákazníkem DKV Euro Service nebo máte zájem o naše produkty a služby? Naši zaměstnanci rádi zodpoví Vaše dotazy!

Pro všeobecné dotazy k našim produktům a službám a k naší společnosti:

Telefon +420 2 21990111

Při ztrátě nebo poškození Vaší DKV CARD:

Telefon 00800 36524365
Telefax +49 221 82773082

E-mail: cardstop@dkv-euroservice.com
Formulář pro blokaci DKV CARD (nutné přihlášení)

Při poruchách, nehodách nebo opravách:

Telefon 00800 36524365

Kontakt für Kunden und Interessenten

Přehled dalších výhod

  • Žádné minimální odebrané množství – žádná minimální velikost vozového parku – žádný vstupní poplatek
  • Zaručená bezpečnost – ochrana pomocí PIN a on-line autorizace
  • Široká nabídka on-line služeb zdarma
  • Dostupnost 24/7 – zejména pro případ nouze a poruch

Máte další otázky? Zažádejte si o zpětné zavolání právě teď!