DKV Euro Service: tiskové zprávy a aktuality

DKV Euro Service: tiskové zprávy a aktuality

26.04.2017 zpět Tisková zpráva

Společný podnik pro celoevropské vyúčtování mýtného Toll4Europe GmbH zahajuje obchodní činnost

Společnosti T-Systems International GmbH, Daimler AG a DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG založily společný podnik pro vývoj a poskytování evropské elektronické mýtné služby (EETS) pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny. Všechny příslušné úřady pro hospodářskou soutěž již vydaly souhlasné stanovisko k tomuto společnému podniku.

Daimler AG a DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG se staly společníky ve firmě T-Systems EETS GmbH, jež byla v minulosti registrovaná jako poskytovatel EETS. Společný podnik bude vystupovat pod obchodním jménem Toll4Europe GmbH. Cílem společnosti Toll4Europe GmbH je zjednodušit vztahy mezi národními provozovateli mýtných systémů a poskytovateli služeb. Poskytovatelé služeb jakékoli velikosti budou moci nabízet svým zákazníkům službu EETS jako obchodní partneři díky připojení k platformě společnosti Toll4Europe GmbH.

T-Systems má ve společnosti Toll4Europe podíl 55 procent, Daimler drží ve společném podniku 30 procent, DKV se podílí 15 procenty. Společnost Toll4Europe je tak po obchodní stránce vedena firmou T-Systems, která do společného podniku vkládá své více než 14leté zkušenosti s mýtem a kromě techniky zodpovídá také za prodej u poskytovatelů služeb. Daimler přináší odborné znalosti pro budoucí integraci palubní jednotky OBU do vozidla. DKV přispívá více než 25letými zkušenostmi z oblasti mýtného a svým know-how ohledně vyúčtování poplatků z 30 evropských mýtných systémů pro aktuálně 140 000 zákazníků.

Tím jsou vytvořeny předpoklady pro technickou implementaci plánovaného mýtného boxu do mýtných systémů v celé Evropě. Zavedení celoevropsky použitelného mýtného boxu je plánováno od roku 2018. V první fázi bude pokrývat Belgii, Německo, Francii, Rakousko a Polsko. Itálie, Portugalsko, Španělsko a Maďarsko budou do systému zařazeny rovněž pokud možno při uvedení na trh nebo krátce poté. Ve střednědobém horizontu bude možné účtovat mýtné prostřednictvím jediného zařízení na všech současných i budoucích zpoplatněných silnicích, mostech a v tunelech po celé Evropě.

Foto (zleva): Jürgen Steinmeyer (DKV), Mirka Dworschak (T-Systems International) a Tom Schneider (Daimler). (Foto: Unger)