DKV Euro Service: tiskové zprávy a aktuality

DKV Euro Service: tiskové zprávy a aktuality

09.05.2017 zpět Tisková zpráva

BODAN Großhandel für Naturkost GmbH a InstaFreight GmbH získaly Eco Performance Award 2017

Odborná porota, složená z renomovaných odborníků, vyřkla opět svůj verdikt. Dne 8. května 2017 se v hotelu Leonardo Royal Hotel v Mnichově již podesáté předávala prestižní ocenění za trvalou udržitelnost společnostem, které zaujímají postavení průkopníka v této oblasti. V kategorii malých a středních podniků přesvědčila odbornou porotu společnost BODAN Großhandel für Naturkost GmbH. V nově vytvořené kategorii Startupy se prosadila firma InstaFreight GmbH. Kromě vítězů byly nominací vyznamenány také společnosti Alpensped GmbH Internationale Logistik, Saloodo! GmbH, Fercam AG, Caffrey International Ltd. Irland a LOSTnFOUND AG.

Ocenění Eco Performance Award je udělováno jako nezávislá pečeť kvality společností DKV Euro Service a jejími prémiovými partnery Knorr Bremse a PTV Group. Vědeckou podporu poskytuje soutěži katedra managementu v logistice Univerzity St. Gallen.

BODAN Großhandel für Naturkost GmbH: 0 % emisí do roku 2020

V kategorii Malé a střední podniky byla vyznamenána společnost BODAN Großhandel für Naturkost GmbH, která se specializuje na přepravu potravin po celém Německu. Odbornou porotu přesvědčily především ambiciózní cíle společnosti, podrobný popis potřebných opatření a jejich prokazatelně důsledná realizace. Tato společnost by totiž do roku 2020 ráda snížila emise skleníkových plynů vozového parku na 0 %. Za tím účelem má být nafta, nezbytná k chlazení přepravovaného zboží a pohonu vozidel, nahrazena alternativním palivem. Jako překlenovací řešení používá společnost nákladní vozidla s hybridním pohonem a s pohonem na zemní plyn. Vozidla na zemní plyn jsou z části provozována na bioplyn, vyráběný z potravinového odpadu. Vytížení nákladních vozidel zvyšuje kombinace vlastní přepravy s nabídkou služeb pro třetí strany v oblasti silniční nákladní dopravy a zajišťování dodávek zboží, materiálu a surovin. Tím klesají emise CO2 a náklady na přepravovanou jednotku.

InstaFreight GmbH: digitalizace dodavatelského řetězce

Vítěz v kategorii Startupy – InstaFreight GmbH – se specializuje na sledování zásilek a plánování provozu vozidel. Zákazníci si mohou přepravu rezervovat digitálně na platformě InstaFreight. Řešení InstaFreight přesvědčilo tím, že příkladně pokrývá všechny tři pilíře trvalé udržitelnosti. Systém prokazatelně zvyšuje výkony řidičů a vytížení vozidel (až o 15 procent). Navíc snižuje emise CO₂, protože využívá stávající telematická zařízení, která není nutné vyměňovat. V neposlední řadě zahrnuje také okolí řidiče (např. dispečink), takže toto řešení vykazuje rovněž sociální aspekt.

Součástí slavnostního večera byla také panelová diskuze na téma Startupy v odvětví logistiky. Předání ocenění Eco Performance Award 2017 je zároveň startovním výstřelem pro nový ročník soutěže. Na adrese www.eco-performance-award.com/jetzt-bewerben.html mohou firmy zasílat své přihlášky do soutěže Eco Performance Award 2018.