DKV Euro Service: tiskové zprávy a aktuality

DKV Euro Service: tiskové zprávy a aktuality

14.02.2018 zpět Tisková zpráva

DKV se připravuje na digitální obchod

DKV Euro Service, poskytovatel služeb v oblasti mobility, rozšiřuje nově zřízeným oddělením pro digitální řešení své know-how pro vývoj digitálních obchodních modelů.

Společnost DKV Euro Service navíc navázala spolupráci s organizací Startplatz, největším inkubátorem a akcelerátorem startupů ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Tato instituce poskytuje startupům koučovací služby a tím jim pomáhá k rychlejšímu rozvoji. DKV profituje jako její člen z odborných znalostí a široké sítě, tvořené více než 200 startupů a více než 1 000 digitálních domorodců.

V rámci spolupráce mají zaměstnanci DKV v areálu Startplatz Düsseldorf k dispozici např. pracoviště pro coworking. Na workshopech, kterých se účastní zástupci startupů, mohou prohloubit své znalosti inovativních metod vývoje nebo agilních pracovních postupů a zároveň mají možnost účastnit se networkingových akcí. „Díky spolupráci profitují všechna naše podniková oddělení z inovativních impulzů ze světa startupů,“ říká Frank Heimbürger, vedoucí oddělení pro digitální řešení ve společnosti DKV Euro Service. „To má pro nás nedocenitelnou hodnotu. Zaprvé můžeme ještě důsledněji realizovat rostoucí digitalizaci našich stávajících obchodních oblastí. Zadruhé zde rozvíjíme své know-how pro vývoj nových digitálních obchodních modelů.“

DKV Euro Service sází při zdokonalování a síťovém propojování svých služeb již delší dobu na startupy. Při vývoji digitální tankovací karty spolupracuje poskytovatel služeb v oblasti mobility například se společností zahlz, startupem společnosti Q1 Energie AG.