DKV Euro Service: odpovědnost

DKV Euro Service: odpovědnost

Corporate Social Responsibility: Trvalá udržitelnost pro budoucnost

Ekonomická, ekologická a sociální odpovědnost je základem našeho podnikání. Chceme přitom jít příkladem. Proto se zavazujeme, že svým zákazníkům budeme nabízet služby a produkty s ohledem na ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelnost. Od našich dodavatelů očekáváme, že s námi budou naši snahu sdílet a pozitivně ovlivní oblast své činnosti.

Verantwortung

Aktivity a cíle DKV

Celkem jsme si definovali čtyři oblasti působení, které se týkají našeho trvale udržitelného firemního řízení: trh, životní prostředí, zaměstnanci a společnost.
Tyto oblasti jsou propojeny konkrétními cíli. Stanovili jsme si milníky, které jsou rozvržené do roku 2020 a které každoročně prověřujeme.

Trh

Cíl: Zvýšíme náš index doporučování dalším osobám z 63,1 % (2016) na 70 % v roce 2020.

dasda

Životní prostředí

Cíl: Do roku 2020 snížíme naše emise CO₂ o 10 procent (v porovnání s rokem 2015).

DKV CSR

Zaměstnanci

Cíl: Mezi 100 nejlepšími zaměstnavateli chceme do roku 2020 získat status „Great place to work®“.

Mitarbeiter

Společnost

Cíl: Podporujeme obecně prospěšná zařízení a podporujeme sociální angažovanost našich zaměstnanců.

Mitarbeiter

Hlavní témata DKV

Mnohé již bylo realizováno – mnohé je ještě před námi. Níže najdete některá vybraná opatření, která DKV realizuje v rámci své strategie trvalé udržitelnosti. Rozsáhlý přehled všech opatření pro trvalou udržitelnost najdete v aktuální zprávě CSR (PDF).

DKV CARD CLIMATE

DKV CARD CLIMATE

V roce 2017 kompenzovali zákazníci DKV s pomocí DKV CARD CLIMATE okolo 24 482 tun CO₂. Pro potvrzení této angažovanosti vůči veřejnosti nabízí DKV Euro Service a obecně prospěšná nadace myclimate certifikaci. Ta atestuje kompletní kompenzaci emisí CO₂, neboť z každého natankovaného litru investuje určitou částku do certifikovaných projektů na ochranu klimatu.

Další informace
DKV CARD +CHARGE

Hybridní karta DKV CARD +CHARGE

V automobilové a přepravní branži přibývá alternativních pohonů. To platí pro vozidla s čistě elektrickým pohonem nebo hybridní automobily plug-in. S kartou DKV CARD +CHARGE nabízí DKV další výhodu: Nabíjení proudu! Na mnoha veřejně přístupných nabíjecích místech lze bez problémů dobíjet vozidla.

EPA

Der Eco Performance Award

Od roku 2007 je cena Eco Performance Award jedním z nejvýznamnějších ocenění za inovativní a vyzkoušené koncepce udržitelnosti v průmyslové nákladní dopravě v Evropě. Cena je udělována jednou ročně obzvláště udržitelně hospodařící firmě v průmyslové nákladní a podnikové dopravě.

K webové prezentaci ceny Eco Performance Award

DKV EURO SERVICE

Klimaticky neutrální firemní sídlo DKV

Naše hlavní sídlo v Ratingenu se z hlediska trvalé udržitelnosti považuje za referenční budovu. Využíváme geotermickou energii a pokrýváme tak významnou část naší potřeby tepla obnovitelným zdrojem energie. Od roku 2013 kompenzujeme veškeré emise CO₂ v našem hlavním sídle v Ratingenu.

Další informace ve zprávě CSR (PDF)

DocStop

Sdružení DocStop für Europäer e.V.

Nedostatečné možnosti parkování a termínové a organizační problémy značně komplikují řidičům z povolání, kteří jsou stále na cestách, návštěvu lékaře. DKV proto již řadu let podporuje iniciativu DocStop für Europäer. Díky ní jsou řidičům autobusů a nákladních vozidel v celé Evropě k dispozici dobrovolní lékaři (XLSX), kliniky a nemocnice pro rychlou ambulantní pomoc.

K webové prezentaci DocStop

DKV Karriere

Vzdělání

Každoročně nabízíme mladým lidem vzdělání v rámci skupiny DKV MOBILITY SERVICES Group, převážně ve formě duálního studia. V našem programu se tito lidé seznámí s různými důležitými oblastmi pracovní činnosti. Po dokončení vzdělání máme zájem o převzetí do pracovního poměru. Naše hodnoty integrita, vůle k dosažení úspěchu, kooperace a odpovědnost jsou i zde základem pro kooperativní a produktivní spolupráci.

DKV Fischer Stiftung

Nadace Fischer Stiftung

Nadace Fischer Stiftung byla založena v únoru 2010 a podporuje sociálně angažované zaměstnance skupiny DKV MOBILITY SERVICES Group. Prostřednictvím nadace Fischer Stiftung obdržely mateřské školy, školy, sociální zařízení a sportovní kluby dosud dotace ve výši přes 100 000 eur.

Zpráva CSR společnosti DKV

Přináší transparentnost pro stakeholdery společnosti DKV a tvoří základ pro měřitelnost a dokumentování našich úspěchů v oblasti trvalé udržitelnosti. Stručně řečeno: Naše zpráva CSR je základem pro trvalý další rozvoj opatření CSR ve společnosti DKV.
Zpráva CSR 2017 (PDF)
DKV Environmental policy (PDF)

CSR-Bericht DKV