Vedení společnosti DKV Euro Service | Management

Vedení společnosti DKV Euro Service

Společnost DKV Euro Service vytyčila směr svého budoucího vývoje a v polovině roku 2018 rozšířila své nejvyšší vedení.

Sven Mehringer
Sven Mehringer odpovídá za úseky Fuel/Energy a Vehicle Service. Vystudovaný ekonom zastával již dříve různé vedoucí pozice v rámci skupiny DKV Group, mimo jiné jako vedoucí úseku služeb v oblasti pohonných hmot a servisu vozidel nebo jednatel společnosti REMOBIS.

Markus Präßl
Markus Präßl odpovídá za úsek odbytu. Před nástupem do skupiny DKV Group v roce 2016 působil vystudovaný strojní inženýr v různých vedoucích funkcích ve společnosti Ferchau Engineering, mimo jiné jako vedoucí odbytu v regionu Nord-West.

Geschäftsführung DKV Euro Service

Řídí společně společnost DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG: (zleva) Jürgen Steinmeyer, Dr. Werner Grünewald, Markus Präßl, Sven Mehringer a Dr. Alexander Hufnagl.

Dr. Alexander Hufnagl
Dr. Alexander Hufnagl odpovídá ve své funkci jednatele společnosti DKV Euro Service za obchodní oblast mýtných služeb. V rámci holdingu DKV řídí celkovou strategickou orientaci společnosti DKV Euro Service i úseky Information Management a Marketing.

Promovaný strojní inženýr působil ve vedoucích funkcích v mezinárodních podnicích, jako např. v Thyssen Industrie AG a Thyssen Aufzüge GmbH. Kromě toho byl členem představenstva společnosti Schaaf Industrie AG (SIAG).

Dr. Werner Grünewald
Dr. Werner Grünewald nese ve společnosti DKV Euro Service odpovědnost za úsek Credit Management. Z holdingu řídí úseky Finance, Finance/Risk-Management, HR|Purchasing|Central Services, Legal a Refund.

Promovaný ekonom zastával předtím vedoucí funkce v různých odvětvích: např. ve skupině REWE, koncernu Thyssen a v podnikovém poradenství Kienbaum & Partner.

Dr. Alexander Hufnagl a Dr. Werner Grünewald působí společně jako jednatelé společnosti DKV Euro Service, jakož i holdingové společnosti.

Jürgen Steinmeyer
Jürgen Steinmeyer je součástí rozšířeného vedení společnosti DKV Euro Service. Vystudovaný logistik je kromě toho prezidentem společnosti Consorzio DKV Euro Service Itálie a jednatelem několika dceřiných společností DKV.