DKV Euro Service – nárok na plnění a filozofie společnosti

DKV Euro Service – nárok na plnění a filozofie společnosti

Vize

„Jsme předním evropským poskytovatelem služeb v oblasti mobility, jejichž prostřednictvím našim klientům zpřístupňujeme, usnadňujeme a optimalizujeme dopravu a mobilitu.“

Mise

„Ctíme hodnoty rodinného podniku, uplatňujeme rychlé rozhodovací procesy a úzce spolupracujeme se svými zákazníky a partnery na posilování jejich efektivity a na budování jejich podnikání prostřednictvím inovativních řešení. Současně dbáme na svoji ekologickou i společenskou odpovědnost.“

DKV Vision und Mission