GoMa 6.3 – aktualizace softwaru DKV BOX EUROPE
Pokyny pro řidiče

Upozornění: V průběhu instalace nesmíte projíždět žádnou dotčenou mýtnou doménou.

Před tím, než budete pokračovat v jízdě, počkejte, dokud neproběhne úplný restart palubní jednotky a nezačne svítit zelené nebo žluté světlo.

1. KROK: Stažení softwaru = asi 60–90 min. ➔ ŽÁDNÝ ÚKOL PRO ŘIDIČE

2. KROK: Režim „spánku“ palubní jednotky = po 30 min. nečinnosti palubní jednotky ➔ ŽÁDNÝ ÚKOL PRO ŘIDIČE

3. KROK: Instalace softwaru = asi 5–10 min. ➔ ŽÁDNÝ ÚKOL PRO ŘIDIČE;

Viz následující obrazovky:

Vraťte se zpět k vnitrostátnímu řešení mýtného a kontaktujte DKV s přesným popisem a snímkem toho, co se zobrazilo na displeji palubní jednotky.

Nově zavedené žluté LED světlo se zobrazí, když:

  • palubní jednotka dosud není personalizovaná,
  • služba mýtného pro danou lokalitu (ve které se vozidlo aktuálně nachází) (dosud) není objednaná/aktivní,
  • v této oblasti (např. Nizozemsko) není žádný elektronický mýtný systém,
  • mýtná služba není pro tuto palubní jednotku k dispozici.
  • čeká se na GPS signál

Overview LED Signals

Please click on the corresponding number.

Invoice alt
Examples of OBU screen per country

Po bezdrátové aktualizaci s použitím funkce OTA si uživatel může zkontrolovat verzi softwaru palubní jednotky.

1. Přejděte do hlavní nabídky

2. Zvolte údaje o palubní jednotce („OBU Information“)

3. Zvolte zobrazení informací („Release Information“)

4. Potvrďte stisknutím pravého tlačítka palubní jednotky

Aktuální verze palubní jednotky se zobrazuje takto:

Invoice alt

Pro vyvolání nabídky stiskněte jedno ze čtyř navigačních tlačítek (>, <, ˄, ˅) a podržte je déle než 2 sekundy.

Jakmile se OBU aktivuje, objeví se úvodní obrazovka. Abyste si mohli prohlížet uložené informace, použijte prosím pro vyvolání příslušné položky nabídky a pro listování v nabídce navigační tlačítko.

Invoice alt

1. Po zvolení požadovaného jazyka stiskněte „ok“.

2. Displej palubní jednotky ukazuje všechny objednané mýtné služby. Není-li palubní jednotka pro mýtnou službu personalizovaná, displej palubní jednotky ji neukáže. Výše uvedené menu ukazuje, že není objednaná mýtná služba Portugalsko.

Invoice alt

Hmotnost:

1. Pro DEbag musí uživatel v palubní jednotce změnit následující parametry: aktuální hmotnost („current weight“) na aktuální max. přípustnou hmotnost celého vozidla (návěs + tahač) a počet náprav („trailer axles“) používaných během jízdy.

2. Po zvolení správné hodnoty stiskněte „ok“.

Filtr částic:

1. Údaje o filtru částic se zobrazují pomocí ano/ne.

2. Zadání filtru částic provede na začátku servisní partner a údaje nelze přes palubní jednotku změnit. Ano („yes“) se zobrazí, když je uvedený filtr částic relevantní z hlediska mýtného. Ne („no“) se zobrazí, když registrovaný filtr částic nemá žádný vliv na výpočet mýtného.

Invoice alt
Invoice alt

Ano. Po aktualizaci se jazyk přepne zpět do výchozího jazyka (angličtina). Je tudíž potřeba jazyk přenastavit do vašeho rodného jazyka.

Invoice alt
×

DKV BOX EUROPE – aktualizace softwaru
pro manažera vozového parku

Jste manažer vozového parku a chcete aktualizovat palubní jednotku?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox