Budoucnost evropského vyúčtování mýtného – DKV BOX EUROPE

Budoucnost evropského vyúčtování mýtného – DKV BOX EUROPE

S DKV BOX EUROPE budete v budoucnosti pro Vaše cesty po Evropě potřebovat již pouze jeden mýtný box. Všechny transakce mýtného budou zobrazeny na jednotném vyúčtování DKV.

Kontaktujte nás!

EETS

Výhody DKV BOX EUROPE

Box by měl při uvedení na trh pokrývat tyto země

Itálie, Portugalsko, Španělsko a Maďarsko budou zapojeny pokud možno rovněž při uvedení na trh nebo v krátké době poté.

Ve střednědobém horizontu by se všechny současné a budoucí zpoplatněné silnice, mosty a tunely měly evidovat pouze prostřednictvím DKV BOX EUROPE.