Bezplatná registrace k mýtnému v České republice

Bezplatná registrace k mýtnému v České republice

U metody Post-Pay se mýtné registruje a později také vyúčtuje prostřednictvím DKV CARD. Tato metoda se hodí zejména pro řidiče, kteří jsou často na cestách. Vyplňte kompletně níže uvedené formuláře, podepište je a opatřete razítkem firmy:

Žádost o registraci (PDF)
Kontaktní údaje (PDF)
Registrace vozidla (PDF)
Plná moc (PDF)

Registrierung Maut Tschechien

Připojte prosím následující dokumenty:

Registrierung Maut Tschechien

Prosím, zašlete objednávku Vaší kontaktní osobě u DKV. Pokud tento kontakt nemáte k dispozici, najdete jej u příslušné pobočky pro Vaši zemi.

Dodatečné objednání OBU

Pro dodatečné objednání jednotek OBU je nutno vyplnit následující formulář:

Registrace vozidla (PDF)


Navíc jsou zapotřebí níže uvedené dokumenty:


Je nutno dodržovat Všeobecné obchodní podmínky provozovatele mýtného systému (PDF)

Několik dní po úspěšném objednání si můžete jednotky OBU vyzvednout na distribučních nebo kontaktních místech.

Při vyzvednutí jednotky OBU na základě první a dodatečné objednávky budete potřebovat:

Horká linka pro české mýtné je k dispozici na tel. č. +420 272 6986-29.

Pokud byly údaje o vozidle chybně zaregistrovány, můžete je jednoduše změnit na nejbližším kontaktním místě Premid point.

Pokud Vaše jednotka OBU není předem zaregistrována u DKV, můžete ji zaregistrovat na kontaktních a distribučních místech.

Alternativně se můžete prostřednictvím DKV CARD zaregistrovat také přímo na kontaktních a distribučních místech Premid:

1. Jednotku OBU si můžete vyzvednout přímo na kontaktních místech Premid ve městech. Úhrada se provádí metodou Pre-Pay nebo také Post-Pay (= následná úhrada):

U metody Pre-Pay se jednotka OBU nabije ještě před jízdou určitou částkou mýtného, které řidič projezdí.

Nabít se dá částka minimálně 500 Kč (= cca 15 €) a maximálně 15 000 Kč (= cca 500 €).

Pro tuto metodu potřebujete doklady k vozidlu, včetně dokladu emisní třídy, průkaz totožnosti a řidičský průkaz žádající osoby a DKV CARD příslušného vozidla.

Je nutno vyplnit formulář Pre-Pay (PDF), který řidič podepíše přímo na kontaktním místě.

Pro metodu Post-Pay je nutno předložit DKV CARD registrovaného vozidla a kopii dokladů k vozidlu, včetně dokladu emisní třídy.

Dále potřebujete DIČ, výpis z obchodního rejstříku podepsaný úřadem, který jej vystavil, který není starší než 3 měsíce, a kopii průkazu totožnosti podepisující osoby.

Osoba oprávněná k podpisu musí podepsat vyplněný formulář Post-Pay přímo na kontaktním místě Premid. (viz začátek registrace)

2) Jednotku OBU si můžete přímo vyzvednout na distribučních místech Premid na dálnicích.

Zde je možná úhrada mýtného jen metodou Pre-Pay.

Potřebujete přitom stejné dokumenty jako u metody Pre-Pay na kontaktních místech Premid (viz výše). Distribuční místa najdete přímo na dálnicích.

Důležité: Faktury českého provozovatele mýtného systému ŘSD jsou relevantní doklady pro daňové účely. Jste-li zaregistrováni prostřednictvím DKV, probíhá úhrada prostřednictvím DKV (zákazník nehradí fakturu ŘSD).

Na české faktuře to poznáte podle poznámky: „Don't pay - not a payment notice - settled by clearing!".

Vrácení OBU (palubní jednotky)

Pre Pay OBU (předplacené palubní jednotky) musejí být vráceny na prodejních místech (Point of Sale - POS, distribučních nebo kontaktních místech). Vrácení jednotek hrazených jinak než předplacením (Post Pay) bude provedeno přímo na kontaktních místech.
Všechny palubní jednotky pro mýtné v České republice je možné zaslat kurýrní službou s kopií technického listu vozidla a s originálem formuláře „Claim form(PDF) přímo kontaktnímu místu v České republice.