Co musíte vědět o mýtném v Bělorusku

Co musíte vědět o mýtném v Bělorusku

Elektronické mýtné v závislosti na trase pro nákladní vozidla platí v Bělorusku pro veškerá vozidla od celkové přípustné hmotnosti vyšší než 3,5 t a také autobusy. Mýtné se registruje pomocí palubní jednotky (OBU).

Provozovatelem je BelToll a zpoplatněná silniční síť měří celkem 1 723 km.

Maut Weißrussland BelToll

Kategorie a mýtné

Výše mýtného se vypočítá podle:

Všechny mýtné tarify se zúčtují bez DPH (počet náprav / tarif):

První registrace

Při první registraci zašlete společnosti DKV následující doklady. Smlouvu a seznam vozidel si vygenerujete automaticky během online registrace, smlouvu ale musíte podepsat:

Vyzvednutí palubní jednotky (OBU) na distribučním místě (POS)

Palubní jednotku (OBU) BelToll je třeba po úspěšném zaregistrování a objednání vyzvednout v distribučním místě BelToll po předložení následujících dokumentů:

OBU Maut Weißrussland

Zde se můžete jednoduše a rychle zaregistrovat k mýtnému v Bělorusku.

Jste zákazníkem DKV a již máte online přístup, dosud ale nejste zaregistrováni k mýtnému v Bělorusku?

Za účelem registrace k mýtnému v Bělorusku se na základě svých přístupových údajů přihlaste v sekci Login zákazníka a následně zvolte pohodlnou online registraci DKV pro mýtné v Bělorusku.

Jste zákazníkem DKV a dosud nemáte ani online přístup, ani nejste zaregistrováni k mýtnému v Bělorusku?

Abyste získali přístup do zákaznické sekce, vyplňte prosím formulář Hlavní online uživatel DKV , zašlete jej podepsaný a orazítkovaný vaší kontaktní osobě DKV .

Po vytvoření přístupu obdržíte e-mailem přihlašovací údaje. S jejich pomocí se přihlaste do sekce Login zákazníka a následně využijte pohodlnou online registraci DKV pro mýtné v Bělorusku.

Jste zákazníkem DKV, prostřednictvím DKV již jste zaregistrováni u BelToll a chcete dodatečně zaregistrovat vozidla?

Pro dodatečné zaregistrování vozidel prosím využijte pohodlnou online registraci DKV. U vašeho zákaznického účtu jsou příslušné údaje o vozidlech již uložené, abychom vám začátek co nejvíce usnadnili.

Používáte již běloruské mýtné systémy a chcete do budoucna hradit mýtné prostřednictvím DKV s veškerými nabízenými výhodami?

Pokud jste již zaregistrováni a nyní chcete přejít na zúčtování běloruského mýtného prostřednictvím DKV Euro Service, kontaktujte prosím svou kontaktní osobu DKV !

Chcete běloruské mýtné do budoucna hradit prostřednictvím DKV s veškerými nabízenými výhodami a ještě nejste zákazníkem DKV?

Staňte se zákazníkem DKV a využijte všechny výhody. Potřebné kroky najdete v sekci Staňte se zákazníkem DKV . Společně se žádostí o DKV CARD vyplňte následující formulář Hlavní online uživatel DKV a zašlete jej podepsaný a orazítkovaný vaší kontaktní osobě DKV .

Po vytvoření přístupu obdržíte e-mailem přihlašovací údaje. Poté se přihlaste v sekci Login zákazníka a využijte online registraci DKV pro mýtné v Bělorusku.