Mýtné Belgie

Co musíte vědět o mýtném v Belgii

V Belgii se mýtné pro vozidla s celkovou přípustnou hmotností nad 3,5 tuny účtuje prostřednictvím satelitního mýtného systému Viapass pro nákladní vozidla.

Systém mýtného závislý na počtu ujetých kilometrů zahrnuje dosavadní síť úseků zpoplatněných eurovinětou v regionech

a nahrazuje dosud platné časově omezené euroviněty.

Zaregistrujte se nyní!

Varianty vyúčtování

Mýtné lze hradit volitelně metodou

Pro zpoplatněné oblasti platí různé sazby mýtného .

Informace o vyúčtování mýtného, pokyny ke kauci za box a mnoho dalších informací naleznete u tipů pro používání mýtného systému Viapass v Belgii .

Evidence mýtného

Evidenci mýtného na zpoplatněných úsecích bude provádět satelitní jednotka OBU (On Board Unit). Zde požaduje provozovatel mýtného systému Satellic kauci ve výši 135 EUR, která však bude vyplacena zpátky při vrácení palubní jednotky OBU.

Instalace palubní jednotky OBU

Instalaci palubní jednotky (OBU) lze provést dvěma způsoby: buď pomocí pevného zapojení kabelu (pevná instalace), který se propojí s palubní elektrickou sítí vozidla, nebo prostřednictvím konektoru pro zapalovač, který je standardně součástí dodávky palubní jednotky.

Palubní jednotka provozovatele Satellic

Palubní jednotka provozovatele Satellic

Pro vrácení OBU firmy Satellic prostřednictvím DKV musejí být bezpodmínečně předem splněny následující podmínky:

1. OBU nebyla získána prostřednictvím možnosti Satellomat (účet pro rychlou registraci u společnosti Satellic)
2. Společnost DKV je uložena jako obchodní partner na portálu Satellic = RUP (je možné pouze u neomezeného účtu Satellic).
3. Na portálu RUP je uloženo vlastní bankovní spojení a e-mailová adresa zákazníka.

4. K OBU jsou přiloženy jak sériová baterie, tak i dvoužilový kabel včetně zástrčky. (viz též nové změněné podmínky společnosti Satellic pro zpětný odběr s neznámou dobou přechodné úpravy)
5. Uveďte jméno zákazníka a zákaznické číslo DKV
6. Uveďte zákaznické číslo u společnosti Satellic (viz faktura od společnosti Satellic)
7. Uveďte registrační značku motorového vozidla

Další informace ohledně zpětného zaslání OBU Satellic naleznete na webové stránce společnosti Satellic.

Od tohoto okamžiku můžete jako zákazník DKV v DKV COCKPIT, chráněné zákaznické sekci na webových stránkách DKV, využít pro objednávku Vašich produktů mýtného také DKV TOLL MANAGER. Informace k přístupu na DKV COCKPIT najdete na stránce „Účet zákazníka“ .