Důležité tipy pro mýtný systém Viapass v Belgii

Důležité tipy pro mýtný systém Viapass v Belgii

Správný průjezd - rychlejší průběh

Na koho se vztahuje povinnost platby mýtného?

Povinnost platby mýtného se vztahuje na všechna belgická i zahraniční nákladní vozidla s maximální celkovou přípustnou hmotností nad 3,5 t, která se pohybují v belgické silniční síti.

Kdo je vyloučen z povinnosti platby mýtného?

Následující vozidla nepodléhají povinnosti platby mýtného:

Povinnosti platby mýtného podléhají pouze vozidla, která se používají k přepravě zboží. To znamená, že vozidla, která jsou určena k přepravě osob (osobní automobily, autobusy, karavany a obytné automobily atd.), jsou z povinnosti platby mýtného vyloučena.

Jaké jsou možnosti úhrady mýtného v Belgii?

Všechna nákladní vozidla s maximální celkovou přípustnou hmotností nad 3,5 tuny musí být vybavena funkční palubní jednotkou (OBU).

Jak si mohu objednat palubní jednotku?

Objednejte si požadované palubní jednotky jednoduše a pohodlně prostřednictvím nového nástroje DKV Online. Společnost DKV za Vás převezme zbytek vč. registrace u provozovatele mýtného systému, společnosti Satellic.

Jak se provádí instalace palubní jednotky

Abyste nainstalovali svou palubní jednotku, postupujte jednoduše podle pokynů ve stručném návodu, který Vám dodáme spolu s palubní jednotkou. Předem najdete detaily o instalaci rovněž na webové stránce společnosti Satellic . Než budete smět jezdit po belgických silnicích, musí světelná indikace palubní jednotky svítit zeleně.

Jak mohu vyzkoušet svou palubní jednotku?

Společnost Satellic nabádá všechny zákazníky, aby aktivovali své palubní jednotky (OBU) za účelem vyzkoušení funkčnosti. Pro tento účel se palubní jednotka (OBU) musí zapnout v některé zemi EU (27 členských států EU + Švýcarsko). Musí být zaručeno, že palubní jednotka přijímá signál GPS a má pokrytí GSM.

Návod:
1. Zapněte palubní jednotku stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí (tlačítko uprostřed)
2. Na obrazovce se zobrazí hlášení „Starting“ a následně logo Satellic/Viapass
3. Kontrolka palubní jednotky červeně bliká a na obrazovce je zobrazeno hlášení „Not ready“
4. Položte palubní jednotku a minimálně 15 minut s ní nehýbejte
5. Palubní jednotka přejde do pohotovostního režimu (černá obrazovka), kontrolka už nesvítí červeně
6. Aktivujte palubní jednotku stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí (tlačítko uprostřed)
7. Znovu se zobrazí úvodní obrazovka (logo Satellic/Viapass)
8. Kontrolka palubní jednotky bliká zeleně, palubní jednotka zobrazuje registrační značku vozidla a částku 0,00 EUR

Další informace naleznete na webové stránce provozovatele, společnosti Satellic.

Jak se palubní jednotka aktivuje při přímém použití?

Pokud palubní jednotka nebyla pevně nainstalována, resp. připojena k zapalování, musí se v níže popsaných případech při použití provést základní aktivace. Aktivace se provádí stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí (tlačítko uprostřed).

Jedoucí vozidlo:

Stojící/parkující vozidlo:

Jak mohu zakoupit eurovinětu pro zbývající země?

Zavedením mýtného v Belgii ztrácejí na území Belgie platnost dosud používané euroviněty. Pro jízdu v ostatních zemích využívajících eurovinětu, jako jsou Dánsko, Lucembursko, Nizozemí a Švédsko, je euroviněta nadále zapotřebí.

Zakoupit ji lze na více než 550 prodejních místech (POS).

Abyste se vyvarovali delších čekacích dob na prodejních místech (POS), objednejte si svou eurovinětu zcela jednoduše prostřednictvím webové stránky DKV .

Podle jakých kritérií se provádí vyúčtování nového mýtného v Belgii?

Tarif se určuje podle čtyř parametrů:

  1. počet ujetých kilometrů
  2. druh silnic
  3. celková přípustná hmotnost
  4. emisní třída EURO

Je k dispozici tabulka tarifů s aktuálními cenami?

Pro tři belgické regiony (Vlámsko, Valonsko, Brusel) platí rozdílné tarify mýtného .

Jak vysoká je kauce za palubní jednotku?

Za každou palubní jednotku se musí zaplatit kauce 135 EUR. Kauce bude vrácena při vrácení přístroje.

Provádějí se kontroly, a co se stane, pokud při kontrole nebude ve vozidle palubní jednotka?

Viapass provádí ve spolupráci se třemi belgickými regiony kontroly. V případě, že ve vozidle nebude aktivní palubní jednotka, lze očekávat vysoké peněžité pokuty.

V případě nedodržení předpisů o belgickém mýtném pro nákladní vozidla a v případě takového zjištění některým ze tří belgických regionů činí peněžitá pokuta zpravidla 1 000 EUR.