Mýtné Anglie

Co musíte vědět o mýtném ve Spojeném království

Pro Anglii platí mýtné pro nákladní vozidla ve formě časového poplatku (HGV* Levy UK) za použití všech veřejných silnic. Tento poplatek musí zaplatit zahraniční nákladní vozidla od celkové přípustné hmotnosti 12 t. Na autobusy se tento poplatek nevztahuje.

Výše poplatku se vypočítá podle:

Povšimněte si prosím, že v důsledku situace s Covid-19 je od 1. srpna do 31. července 2021, tj. na dobu 12 měsíců, pozastaven poplatek HGV Levy (nákladní vozy s přípustnou celkovou hmotností >12t).

Poplatek je nutno uhradit PŘED vstupem do Anglie. Kromě toho lze mýtné na úseku dálnice M6 (PDF) snadno uhradit pomocí DKV CARD.

* Heavy goods vehicles = těžkotonážní doprava (nákl. vozy)

** Čtyři podkategorie: nákladní vozidla, nákladní vozidla s přívěsem nad 4 000 kg, tahače se dvěma nápravami, tahače s min. třemi (nebo více) nápravami

Výhody

Registrierung

Registrace

Je nezbytná online registrace u provozovatele mýtného systému.

Tabulky kategorií mýtného a sazeb (PDF)
Přehled POS (prodejních míst) (PDF)

Máte ještě nějaké dotazy? Podívejte se do našich nejčastějších dotazů k mýtnému (FAQ) (PDF).

Způsoby úhrady

Prostřednictvím DKV CARD můžete zakoupit jednodenní, týdenní, měsíční a roční známky.

Zažádat nyní o DKV CARD

Přitom máte na výběr 3 možnosti, jak časový poplatek uhradit: