Tipps TIS PL Maut Frankreich

Důležité rady k TIS PL

Správný průjezd - rychlejší průběh

TIS PL: Francouzský mýtný systém: Jaké jsou kategorie vozidel ve francouzském mýtném systému?

Co znamenají různé tabule?

Abyste použili správný jízdní pruh, zde (PDF) přehled značení pruhů.

Co to jsou rezervované pruhy a jaké mýtné brány je nabízejí?

Některé pruhy na francouzských mýtných branách jsou rezervovány pro vozidla kategorie 4. Při použití tohoto pruhu se automaticky vyúčtuje kategorie 4. Rezervovaný pruh se nachází na pravé straně mýtné brány a je označen oranžovým šestiúhelníkem, se symbolem nákladního vozidla nebo označením „Classe 4“.

Rezervované pruhy jsou k dispozici na níže uvedených mýtných branách:

Neriskujte zúčtování chybné kategorie vozidla!

Naléhavě vás prosíme, abyste při průjezdu mýtnou branou používali správný jízdní pruh, při zúčtování tak ušetříte peníze a vaše vozidla se vždy vyúčtují ve správné kategorii.

Tip DKV

V seznamu průjezdů vašeho vyúčtování je ve sloupci „Jízdní pruh“ uvedeno, při jakých jízdách byl použit rezervovaný jízdní pruh.
Dále máte v DKV eREPORTING online zdarma k dispozici vyhodnocení použití chybného jízdního pruhu. Snadno a rychle tak získáte přehled o těchto transakcích a v případě potřeby můžete upozornit vaše řidiče na správné používání jízdních pruhů!

Co je to jízdní pruh Tempo 30? Další informace k optimálnímu použití nových jízdních pruhů Tempo 30

Jízdní pruhy Tempo 30: Tato nová inovativní služba v síti francouzských dálnic je v provozu u stále více mýtných bran jako jízdní pruh Tempo 30.
Tímto jízdním pruhem můžete projet rychlostí až 30 km/h, přičemž se elektronické mýtné automaticky uhradí bez nutnosti přerušení jízdy. Plynulý průjezd ušetří zákazníkům DKV pohonné hmoty a zkrátí dobu jízdy!

Optický identifikační systém zjistí třídu vozidla. Antény rozpoznají SPZ a aktivují rozsvícení zeleného světla na semaforu a otevření závory.

Předpokladem je, že váš DKV BOX bude v tomto jízdním pruhu identifikován.

Reklamace zákazníka například u vyúčtování TIS PL

Viděli jste již zkratku „TLPC“ na vašem seznamu průjezdů TIS PL? V tom případě jste se také již pravděpodobně rozzlobili nad vyúčtováním „Tarif le plus cher“, neboli „maximálního tarifu“. Následující rady a tipy vám pomohou zamezit do budoucna chybnému vyúčtování:
Dva hlavní důvody pro chybně vyúčtované transakce jsou:

Reklamace TIS PL: Proč je účtován maximální tarif (TLPC)?

Důvodem pro účtování maximálního tarifu (TLPC) je překročení maximální doby pobytu na zpoplatněné trase. V závislosti na provozovateli mýtného systému smí vaše vozidla zůstat na dálnici maximálně v rozmezí 24- 48 hodin. Tyto tarify TLPC nelze reklamovat.

Níže je uveden přehled povolené doby pobytu na příslušných francouzských sítích silnic:

Maximální doba 24 hodin je povolena u

Žádné omezení doby pobytu nemá

Tip DKV

Dodržujte maximální dobu pobytu, abyste zabránili vyúčtování maximálního tarifu. Použití úseku mezi „Savigny sur Clairis“ a „St-Hilaire-les-Andrésis“ na dálnici A19 (ARCOUR) je zdarma, pokud je doba jízdy kratší než 30 minut. Při použití tohoto úseku trvajícím déle než 30 minut účtuje francouzský provozovatel mýtného systému ARCOUR maximální poplatek.

V aplikaci DKV eREPORTING mají uživatelé používající DKV BOX po 24 hodinách zdarma k dispozici vyhodnocení všech tras předešlého dne.
Můžete tak rychle a pohodlně zjistit, kde a kdy vám byl naúčtován maximální tarif kvůli překročení času, upozornit na to vaše řidiče a ušetřit tak peníze!

Reklamace TIS PL: Příjezdová nebo výjezdová mýtná brána nebyla na mýtné stanici správně evidována

Maximální tarif (TLPC) je naúčtován také v případě, že provozovatel mýtného systému nedokáže určit skutečně ujetou trasu, protože informace o příjezdové nebo výjezdové mýtné bráně nebyly správně evidovány.

Provozovatel v tom případě standardně účtuje nejdelší trasu. Chybná evidence příjezdové a výjezdové mýtné brány může mít tři různé příčiny:

Reklamace TIS PL: Kdy je naúčtována „nesprávná“ třída? Proč je moje vozidlo přiřazeno k nesprávné kategorii vozidla?

Kategorie vozidla slouží u francouzského mýtného jako podklad pro odstupňování výše poplatků.
Kategorie vozidla se stanovuje podle tří kritérií:

Třídy 3 a 4 se týkají všech vozidel, jejichž celková výška přesahuje 3 m nebo jejichž přípustná celková hmotnost překračuje 3,5 t (těžkotonážní doprava = TIS PL). Třída 3 se liší od třídy 4 jen počtem náprav: Vozidla třídy 3 mají maximálně dvě nápravy, vozidla třídy 4 mají více než dvě nápravy.

Ve Francii lze DKV BOX používat k elektronické úhradě mýtného v nákladních vozidlech a autobusech
kategorie 3 nebo 4. Třída vozidla je sice individuálně uložena v DKV BOXu, provozovatelé mýtných systémů však tento údaj nepoužívají k výpočtu mýtného. Provozovatelé zaevidují třídu vozidla při průjezdu mýtnou branou. To provede buď personál nebo v
automatických jízdních pruzích senzory. Může se stát, že je třída vozidla na mýtné bráně rozpoznána chybně a že je klasifikována vyšší třída.

Tyto transakce můžete samozřejmě u provozovatelů mýtných systémů reklamovat. Předpokladem je, že jste nepoužili jízdní pruhy rezervované pro třídu 4.

Spojte se jednoduše s vaší kontaktní osobou DKV, která se o to postará!

Jak se vyhnete maximálnímu tarifu (TLPC) na mýtné bráně „Aire de l’Adour Nord“ na dálnici A65?

Pokud vozidlo najíždí na dálnici a sjíždí z dálnice na stejné mýtné bráně, bude zatíženo maximálním tarifem TLPC. To se týká zejména mýtné brány n°6 „Aire de l’Adour Nord“ na dálnici A65 (Alienor) , tzn., pokud najedete na dálnici na vjezdu n°6 a chcete dělat přestávku na odpočívadle „Aire de l’Adour“, neměli byste sjíždět na stejném výjezdu.

Rozhodující je přitom doba jízdy:
Pokud doba jízdy mezi najetím a sjetím z dálnice činí méně než 15 minut, bude účtován pouze minimální tarif.
Pokud doba jízdy překročí 15 minut, bude účtován maximální tarif.

Naše doporučení: Sjeďte na dalším výjezdu „Aire de l’Adour Sud“ (n°7). Trasa mezi výjezdy n°6 a n°7 je dlouhá cca 7 km a je bezplatná, pokud ji ujedete za dobu kratší než 30 minut.

V případě opakovaných reklamací provozovatel neposkytuje náhradu.

Sazby mýtného TLMC a TLPC pro tento případ

Rady a tipy: Jak zabráníte účtování maximálního tarifu (TLPC)?

Tip DKV

V aplikaci DKV eREPORTING máte v sekci „Reporty odchylek“ k dispozici vyhodnocení „Maximální tarif“, abyste mohli tyto transakce snadno identifikovat a reklamovat!

V tomto reportu se dále můžete bezplatně a jednoduše dozvědět, kdy jste obdrželi nebo obdržíte dobropis provozovatele mýtného systému.
Vaše transakce týkající se mýtného můžete třídit podle „znamének“. Jednoduše tak můžete třídit
transakce podle „-“ a zkontrolovat, zda byla provedena oprava.

Časté dotazy k TIS PL, francouzskému mýtnému a správnému použití jízdních pruhů

Potřebné dokumenty pro reklamaci chybného vyúčtování maximálního tarifu u příslušného provozovatele mýtného systému: K tomu můžete použít interkom. Poté dostanete formulář, který musíte vyplnit a zaslat zpátky provozovateli mýtného systému.


Slevový program TIS PL: S DKV BOXem získáváte exkluzivní slevu ve výši až 13 % na vaši transakci mýtného DKV BOX

U některých provozovatelů mýtného systému je účast na slevovém programu automatická a bezplatná (např. ASF, ESCOTA), u jiných je požadován vstupní poplatek za BOX nebo vždy podle počtu BOXů.

Slevový program poskytuje zvláštní výhody pro obzvláště ekologická nákladní vozidla. Vždy podle provozovatele mýtného systému se zohledňuje emisní třída vozidla a jako základ se používá měsíční netto obrat mýtného.

Pozor: Použití DKV BOXu TIS PL a DKV BOXu SELECT vázaného na příslušnou SPZ umožňuje využití slevových programů. DKV BOX TIS PL a DKV BOX SELECT vázaný na příslušnou SPZ se smí instalovat výhradně v určeném vozidle, protože každý z těchto DKV BOXů platí speciálně pro konkrétní vozidlo. Je výslovně zakázáno používat DKV BOX v jiném než registrovaném a k příslušnému DKV BOXu přiřazeném vozidle.

Mnozí provozovatelé (SANEF, APPR, ASF, …) provádějí automatické kontroly registračních značek. Jestliže se značka OBU a registrační značka vozidla neshodují, neposkytují tito provozovatelé žádné rabaty.

Jak poznám na mé faktuře DKV, jaké průjezdy byly vyúčtovány se slevou?

Na vaší faktuře DKV je vypočítán obrat mýtného s poskytnutou slevou ve Francii jako celková částka. Tento údaj poznáte podle kódu produktu 5J01. Všechny ostatní podrobnosti najdete v seznamu průjezdů DKV.

Zobrazení poskytnuté slevy na DKV BOX nebo na zákazníka v seznamu průjezdů DKV

Seznam průjezdů DKV obsahuje doklady o jednotlivých jízdách všech vozidel a také slevy a poplatky provozovatelů mýtných systémů. První strana seznamu průjezdů začíná soupisem obratu mýtného, slevami a poplatky provozovatelů mýtných systémů.Pro zjednodušení vyhodnocení a větší komfort jsou uvedeny celkové částky na provozovatele mýtného systému a na DKV BOX.

Pokud provozovatelé mýtných systémů uvádějí výpočet slev nebo poplatků jen jako celkovou hodnotu na zákazníka (SANEF, SAPN, ATMB, AREA), najdete tyto hodnoty na konci přehledu jako celkový vozový park pod údajem provozovatele mýtného systému. Poté obdržíte se seznamem průjezdů podrobný výkaz veškerých jednotlivých transakcí na úrovni vozidel.

Jak vypadá vyúčtování TIS PL DKV Euro Service za příslušný kalendářní měsíc?

Vyúčtování pro TIS PL má nyní transparentní formu. Nové zúčtovací období se shoduje s příslušným kalendářním měsícem. To vám umožní jasné přiřazení transakcí k měsíci jejich vzniku. Vyúčtování TIS PL včetně slev a poplatků provozovatelů mýtných systémů (PDF) se provádí ve fakturách DKV k 15. dni příslušného měsíce vyúčtování a obsahuje transakce za celý předcházející měsíc.

Jakou strukturu má vyúčtování TIS PL za příslušný kalendářní měsíc?