Registrace k mýtnému v Německu

Registrace k mýtnému v Německu

Zde se můžete jednoduše a rychle zaregistrovat k mýtnému v Německu

Jste zákazníkem DKV a ještě nemáte žádnou registraci u společnosti TOLL COLLECT?

Pro registraci u společnosti Toll Collect vyplňte dvakrát následující formuláře „Registrace uživatele“ a „Způsob platby tankovací karta“ a formulář „Registrace vozidla“ z webové stránky společnosti Toll Collect. Vždy jednu verzi právoplatně podepište a zašlete ji společnosti DKV. Jeden exemplář je určen pro Vaši dokumentaci.

Registrace uživatele (PDF)
Pomoc při zadávání
(PDF)
Způsob platby tankovací karta (PDF)
Všechny formuláře společnosti Toll Collect

Zašlete, prosím, podepsané výtisky poštou, e-mailem nebo faxem na adresu:

DKV Euro Service s.r.o.
BB Centrum Alpha
Vyskočilova 1461/2a
P.O.Box 147
CZ- 140 00 Praha 4

E-Mail: info-vtcz@dkv-euroservice.com

nebo faxem na č. +42 221 990191.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na Vaši příslušnou kontaktní osobu DKV nebo zavolejte na tel. č. +42 221 990111.

Podmínky mýtného DKV, které platí pro vyúčtování mýtného, jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud nemáte aktuální Všeobecné obchodní podmínky k dispozici, můžete si je vyžádat prostřednictvím vaší kontaktní osoby DKV. Jakmile bude registrace dokončena, můžete si dohodnout termín instalace palubní jednotky OBU Toll Collect v autorizovaných servisních dílnách.

Jste zákazníkem DKV a chcete dodatečně zaregistrovat vozidla?

Pro dodatečnou registraci vozidel použijte volbu „Registrace vozidel online“ na internetové stránce společnosti Toll Collect nebo formulář „Registrace vozidel“, který obdržíte pouze na vyžádání přímo od společnosti Toll Collect.

Formulář „Registrace vozidla“ je k dispozici v německém jazyce. Můžete však využít nápovědy k vyplnění formuláře ve Vámi zvoleném jazyce.

Zašlete, prosím, formulář s právoplatným podpisem a firemním razítkem přímo společnosti Toll Collect. Můžete tak učinit v rámci Online nástroje pro registraciToll Collect. Nebo zašlete dokumenty poštou na adresu:

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
DEUTSCHLAND

nebo faxem na č. +49 180 1222628 (na území Německa: cena v pevné síti 3,9 ct/min., ceny mobilních sítí max. 42 ct/min.).

V případě dotazů se, prosím, obraťte na Vaši příslušnou kontaktní osobu DKV nebo zavolejte na tel. č. +42 221 990111.

Používáte již německé mýtné systémy a chcete do budoucna hradit mýtné prostřednictvím DKV s veškerými nabízenými výhodami?

Pokud jste již zaregistrováni a chcete jen přejít na zúčtování německého mýtného prostřednictvímDKV Euro Service, pak vyplňte prosím následující formulář online:
Způsob platby tankovací karta (PDF)

Vyplněný formulář „Způsob platby tankovací karta“ dvakrát vytiskněte a jednu verzi právoplatně podepište a zašlete společnosti DKV. Jeden exemplář je určen pro Vaši dokumentaci.

Zašlete, prosím, podepsané výtisky poštou, e-mailem nebo faxem na adresu:

DKV Euro Service s.r.o.
BB Centrum Alpha
Vyskočilova 1461/2a
P.O.Box 147
CZ- 140 00 Praha 4

E-Mail: info-vtcz@dkv-euroservice.com
nebo faxem na č. +42 221 990191.

Pro dodatečnou registraci vozidel použijte volbu „Registrace vozidel online“ na internetové stránce společnosti Toll Collect nebo formulář „Registrace vozidel“, který obdržíte pouze na vyžádání přímo od společnosti Toll Collect.

Zašlete, prosím, formulář s právoplatným podpisem a firemním razítkem přímo společnosti Toll Collect. Můžete tak učinit v rámci Online nástroje pro registraci Toll Collect. Nebo zašlete dokumenty poštou na adresu:

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
DEUTSCHLAND

nebo faxem na č. +49 180 1222628 (na území Německa: cena v pevné síti 3,9 ct/min., ceny mobilních sítí max. 42 ct/min.).

Důležité: Vozidla již registrovaná u společnosti Toll Collect nemusíte znovu registrovat!

Chcete německé mýtné do budoucna hradit prostřednictvím DKV s veškerými nabízenými výhodami a ještě nejste zákazníkem DKV?

Staňte se zákazníkem DKV a využijte všechny výhody.

Stát se nyní zákazníkem DKV

S TOLL2GO mohou zákazníci DKV použít jednotku OBU Toll Collect také pro rakouské zpoplatněné silnice.

Výhody TOLL2GO