Registrace k mýtnému v Polsku

Registrace k mýtnému v Polsku

Mimo Polsko lze zaslat viaTOLL boxy jen od objednaného množství 10 boxů a více. Všechny ostatní objednané boxy si můžete vyzvednout na distribučních místech (POS).

Registrierung Maut Polen

1. Vyplňte zákaznickou smlouvu

2. Zaregistrujte vozidla

Registrace vozidla s českou nápovědou pro vyplnění (PDF)
Interpretace dokladů k vozidlu (PDF)

Pro určení kategorie vozidla lze využít následující přehled:
Přehled kategorií vozidel (PDF)

3. Důležité

Připojte zároveň další dokumenty:

4. Originální dokumenty

nebo

na příslušnou pobočku DKV Praha


Pozor: Pro zákazníky ze země mimo EU, platí stejný proces a navíc následující postup:

Vyberte si mezi zákaznickou smlouvou Post-Pay a Pre-Pay


Podle kontrolního seznamu (PDF) můžete překontrolovat úplnost a správnost své registrace.

Vyúčtování: metoda Pre-Pay nebo Post-Pay

Vyberte si jednu ze dvou variant pro úhradu mýtného v Polsku:

Registrace k mýtnému v Polsku

Palubní jednotka viaToll

Registrace k mýtnému v Polsku

Vrácení OBU (palubní jednotky)
Pre Pay OBU (předplacené palubní jednotky) musejí být vráceny na prodejních místech (Point of Sale - POS, Contact Points, Border Distribution Points a Distribution Points). Vrácení jednotek hrazených jinak než předplacením (Post Pay) je provedeno poštou přímo společnosti DKV v Ratingenu.

Dodatečné objednání jednotky viaBOX

Pro dodatečné objednání jednotek viaBOX je nutno vyplnit následující formuláře:

Můžete si vybrat mezi:

nebo

Navíc jsou zapotřebí níže uvedené dokumenty:

Prosím, zašlete objednávku Vaší kontaktní osobě u DKV. Pokud tento kontakt nemáte k dispozici, najdete jej u příslušné pobočky pro Vaši zemi.

Registrierung Maut Polen

Nezapomeňte

Zákaznickou smlouvu je nutno vyplnit ve dvou vyhotoveních a podepsat na všech potřebných místech. Jednu verzi zašlete DKV, druhou verzi si ponecháte. V případě dotazů vám ráda dále pomůže pobočka DKV Praha ! Všeobecné obchodní podmínky a další informace najdete na adrese:

http://www.viatoll.pl