Doklad o minimální mzdě

Doklad o minimální mzdě řidiče ve Francii – Loi Macron

Francouzský stát zavazuje všechny zahraniční dálkové řidiče, kteří sami nejsou podnikatelé, jejichž přepravy začínají nebo končí ve Francii, aby u sebe vozili doklad (formulář o vyslání) o obdržení francouzské minimální mzdy. Tento doklad musí mít během svého pracovního pobytu ve Francii neustále u sebe.

Kromě toho musí mít každá firma, která vysílá řidiče do Francie, francouzského zmocněnce a musí zajistit, aby byly dokumenty jako pracovní smlouvy nebo mzdové podklady řidičů archivovány ve Francii.

DKV přitom svým zákazníkům poskytuje podporu v oblasti služeb firmy Servicios Bagem (SB). Zákazníci DKV, kteří využívají služby firmy SB, obdrží za pouhých 10 EUR za každé osvědčení (jsou zapotřebí dvě osvědčení za rok) a za každého řidiče přístup na webovou stránku, na které mohou nahrát všechny potřebné dokumenty pro příslušného zástupce.

Mindestlohnnachweis

Výhody pro zákazníky DKV

Převezmeme za Vás:

Jak to funguje

Pokud byste nemohli pokročit dále nebo pokud máte dotazy, můžete zde zadat požadavek v německém jazyce. Poplatky za osvědčení budou každého půl roku vyúčtovány prostřednictvím faktury DKV.