Snadná správa vozového parku

DKV eREPORTING – snadná správa vozového parku

DKV eREPORTING prostě usnadňuje správu vozovéhoparku: Rozsáhlý nástroj pro analýzu poskytuje optimální kontrolu veškerých DKV transakcí v rámci vozového parku. Digitální servis vozového parku vás stisknutím tlačítka zásobuje nepřetržitě 24 hodin denně zcela individuálně a aktuálně veškerými informacemi o vašem vozovém parku.

eREPORTING

K těmto transakcím poskytuje DKV eREPORTING podrobné zprávy:

Výhody DKV eREPORTING

Váš přístup k DKV eREPORTING

Jste stávajícím zákazníkem a máte již online přístup?

Přihlaste se v sekci Login zákazníka a vyberte DKV eREPORTING.

Jste stávajícím zákazníkem a ještě nemáte online přístup?

Vyplňte následující formulář Hlavní online uživatel DKV a zašlete jej podepsaný a orazítkovaný vaší kontaktní osobě DKV . Po vytvoření přístupu obdržíte e-mailem přihlašovací údaje. Poté se přihlaste v sekci „Login zákazníka“ a vyberte DKV eREPORTING.

Jste novým zákazníkem?

Staňte se nejprve zákazníkem DKV! Potřebné kroky najdete v sekci „Staňte se zákazníkem DKV“. Společně se žádostí o DKV CARD vyplňte následující formulář Hlavní online uživatel DKV a zašlete jej podepsaný a orazítkovaný vaší kontaktní osobě DKV . Po vytvoření přístupu obdržíte e-mailem přihlašovací údaje. Poté se přihlaste v sekci „Login zákazníka“ a vyberte DKV eREPORTING.

Cenové modely DKV eREPORTING

  Basic Premium   Basic Premium
Transakce     Analýzy odchylek    
Dosud
nevyúčtované transakce
  x Analýzy odchylek   x
Vyúčtované transakce x x Průměrná spotřeba    
Obrat na zemi a druh zboží   x Aktualizace
stavu kilometrů
  x
Individuální
reporting o transakcích
  x Vyhodnocení
spotřeby
  x
Mýtné     Vyhodnocení
nákladů na jeden kilometr
  x
Itálie     Emise CO2    
-- Viacard a Telepass x x Vyhodnocení
emisí CO2
  x
Francie     Vrácení DPH    
-- TIS PL mýtné x x Analýza
údajů o vrácení daně
x x
-- TIS PL dílčí platby x x Žádosti o vrácení daně za příslušný rok   x
Německo     Informování o vracení daně   x
-- TollCollect seznamy průjezdů x x      
-- TollCollect
transakce
x x      
Rakousko          
-- GO x x      
Individuální reporting o mýtném   x