Plyn do auta, rostlinný olej a zemní plyn: tankujte alternativní pohonné hmoty

Plyn do auta, rostlinný olej, zemní plyn a AdBlue: tankujte alternativní pohonné hmoty

Plánujete přechod na ekologičtější paliva? S DKV CARD můžete tankovat u vybraných čerpacích stanic plyn do auta, rostlinný olej a zemní plyn.

Alternative Kraftstoffe tanken

Tankování rostlinného oleje – čistě přírodní produkt

Pflanzenöl tanken

Rostlinný olej lze používat jako alternativu k naftě pro nákladní vozidla, není však stejný jako bionafta. Rostlinný olej je čistě přírodní produkt, zatímco bionafta se vyrábí při chemickém procesu s rostlinným olejem jako základní surovinou.

Náklady

Současné motory se nejprve musí přebudovat na použití rostlinného oleje. Rostlinný olej má vyšší energetickou hodnotu než bionafta a nevede zpravidla ani ke zvýšené spotřebě, ani ke ztrátě výkonu. Cena za jeden litr rostlinného oleje kolísá podle regionů a v závislosti na ročním období.

Nezávadnost pro životní prostředí

Rozhodující výhoda rostlinného oleje spočívá v jeho nezávadnosti pro životní prostředí:

Tankování zemního plynu (CNG a LNG) – výhodné a ekologické tankování

Zemní plyn je v automobilovém průmyslu stále oblíbenější: Náklady na pořízení vozidla na zemní plyn jsou sice ještě vyšší, ale vyplatí se díky nižším nákladům a lepší slučitelnosti se životním prostředím.

Náklady

Náklady na palivo jsou výrazně nižší než cena nafty a díky udržitelnému daňovému zvýhodnění v mnoha zemích zůstává tankování zemního plynu dlouhodobě cenově výhodné.

Erdgas (CNG & LNG) tanken

Nezávadnost pro životní prostředí

Vedle nízkých nákladů na palivo jsou vozidla na zemní plyn šetrná k životnímu prostředí. Téměř vůbec nedochází k emisím oxidu siřičitého, sazí a jiných částic. Používání zemního plynu tak dokáže snížit tvorbu smogu až o 80 %.

Při tankování nevznikají téměř žádné emise. Proces tankování netrvá déle než u běžného tankování benzínu nebo nafty. Hluk motoru je výrazně nižší, takže vozidla na zemní plyn jsou podstatně tišší.

Zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas)

Zemní plyn CNG je v současnosti k dispozici na více než 1 000 čerpacích stanicích DKV:
Čerpací stanice DKV se zemním plynem (PDF)

Zemní plyn LNG (Liquified Natural Gas)

Aktuální přehled pro Nizozemsko.

Stanice DKV s nabídkou zemního plynu najdete prostřednictvím DKV MAPS.

Při tankování LNG musí být dodržovány platné zákony a předpisy pro proces tankování. Může se jednat o evropská i národní pravidla, mohou se lišit i v závislosti na provozovateli. Řidič se musí v tomto směru informovat předem.

Plyn do auta (LPG) – tankování čistého a levného plynu

Autogas (LPG) tanken

Plyn do auta (nazývaný také „LPG – Liquified Petroleum Gas“ nebo zkapalněný plyn) je směs propanu a butanu a již nějakou dobu se jedná o nejrozšířenější alternativní pohonnou hmotu.

Náklady

Spotřeba plynu do auta je sice vyšší než spotřeba benzínu nebo nafty – palivo je však podstatně levnější, takže z vyšší investice při koupi nového vozu nebo při dodatečné přestavbě trvale profitují zejména řidiči, kteří hodně cestují.

Nezávadnost pro životní prostředí

Plyn do auta je šetrný k životnímu prostředí. Při spalování vzniká výrazně méně škodlivin než u konvenčních druhů pohonných hmot, což vede k nižším emisím výfukových plynů.

Plyn do auta je k dispozici na stále větším počtu stanic DKV, aktuálně na cca 11 000 stanicích v Evropě.

Čerpací stanice na plyn do auta nebo čerpací stanice, kde můžete tankovat plyn do auta, najdete prostřednictvím DKV MAPS.

AdBlue – alternativa pro splnění Euro 4 a 5

S aditivem AdBlue aktivně snížíte výfukové plyny u nafty a emise škodlivin. AdBlue je provozní látka u moderních naftových motorů, která ekonomickým způsobem pomáhá splnit normy o emisích platné v Evropě.

Toto aditivum vyvinul evropský průmysl užitkových vozidel a petrochemický průmysl pro snížení emisí škodlivého oxidu dusíku a sazí.

Nezávadnost pro životní prostředí

Stanice DKV s nabídkou aditiva AdBlue najdete prostřednictvím DKV MAPS.

Zažádat nyní o DKV CARD