Nowy system poboru opłat

Nowy system poboru opłat

Nowy system poboru opłat, wykorzystujący technologię satelitarną, zostanie uruchomiony w Czechach 1 grudnia 2019 r. Czeski system poboru opłat – CzechToll – będzie obsługiwany przez czeską firmę o tej samej nazwie oraz przez słowacką firmę SkyToll, która ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze podobnego systemu na Słowacji.

Aktualne położenie pojazdu jest rejestrowane przez urządzenie elektroniczne, które odbiera sygnały z satelitów GPS. Technologię satelitarną uzupełnia technologia GSM/GPRS do celów komunikacji poprzez sieci komórkowe oraz do kontroli poboru opłat. System nawigacji satelitarnej rozpoznaje, czy pojazd porusza się drogą płatną, i na tej podstawie tworzy odpowiedni zapis – tzw. zdarzenie wymagające dokonania opłaty. Dane te są przesyłane przez sieć komórkową do centralnego systemu informacji, gdzie obliczana jest opłata. Pobór opłat będzie kontrolowany przez operatora systemu we współpracy z administracją celną.

Nowy system CzechToll jest kompatybilny z systemami poboru opłat działającymi w sąsiednich krajach oraz spełnia normy EETS (Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej). Dzięki temu operatorzy pojazdów będą mogli korzystać w przyszłości z jednego urządzenia elektronicznego w ramach jednej umowy w wielu krajach.

Zarejestruj się już teraz do nowego systemu opłat drogowych w Czechach i zamów urządzenie pokładowe

Mapa punktów dystrybucyjnych i kontaktowych

Zastosuj rabaty, do których jesteś uprawniony

W przypadku osiągnięcia minimalnego poziomu opłat dla zarejestrowanego pojazdu operatora w danym roku kalendarzowym obowiązują następujące rabaty:

opłata 75 000 CZK i więcej = 5%

opłata 110 000 CZK i więcej = 8%

opłata 190 000 CZK i więcej = 11%

opłata 300 000 CZK i więcej = 13%

Uwaga: Stawki rabatów i opłat mają zastosowanie do pojedynczych pojazdów, które muszą zostać zarejestrowane w systemie rabatowym. Procesem tym zarządza operator elektronicznego systemu poboru opłat, tj. Czeska Dyrekcja Dróg Ekspresowych i Autostrad. Rabaty od opłat są opisane w ustawie nr 13/1997 o drogach (z późniejszymi zmianami), która weszła w życie we wrześniu 2012 r.

Warunki udzielania rabatów od opłat są określone w rozporządzeniu rządowym nr 240/2014.

Czy macie Państwo dodatkowe pytania odnośnie systemu opłat drogowych w Czechach? Prosimy o kontakt z nami.