Informacije o zaštiti podataka tvrtke DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Informacije o zaštiti podataka tvrtke DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Pregled sadržaja

I. Preambula
II. Nadležno tijelo / nadzornik za zaštitu podataka / nadzorno tijelo
III. Utvrđivanja pojmova/definicije
IV. Opća načela / informacije
V. Registracija/postavljanje korisničkoga računa
VI. Obrada podataka za pripremu internetske stranice/prikupljanje zapisničkih podataka
VII. Upotreba kolačića
VIII. Internetska analiza
IX. E-letak/oglašavanje/plugini društvenih mreža
X. Obrazac za kontakt i kontakt putem e-pošte
XI. Prava ispitanika.

I. Preambula

Odgovorno je društvo za internetsku ponudu društva DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, skraćeno: DKV društvo DKV, Ratingen (u daljnjem tekstu također mi).

U nastavku vas želimo sveobuhvatno i detaljno informirati kako štitimo vaš privatni prostor i kako se odvija obrada osobnih podataka u okviru naše internetske stranice i/ili internetske ponude. Osobni podaci brišu se prvom prilikom i ne upotrebljavaju se nikad niti se prosljeđuju bez vašeg pristanka za reklamne svrhe.

Dok se ne popune sljedeće informacije, ili dok ne postanu razumljive, nemojte oklijevati kontaktirati naše nadzornike za zaštitu podataka koji navedeni pod brojem II detalja za kontakt.

II. Nadležno tijelo / nadzornik za zaštitu podataka / nadzorno tijelo

Nadležno tijelo

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Njemačka

Tel.: +49 2102 5518-0
Faks: +49 2102 5518-192
E-pošta: info@dkv-euroservice.com
Internetska stranica: www.dkv-euroservice.com

Nadzornik za zaštitu podataka

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (vanjski službenik za zaštitu podataka)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Njemačka

E-pošta: datenschutz@dkv-euroservice.com

Nadzorno tijelo

LDI Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Njemačka

Tel.: +49 211 38424-0
Faks: +49211 38424-10
E-pošta: poststelle@ldi.nrw.de
Website: www.ldi.nrw.de

III. Utvrđivanja pojmova/definicije

Utvrđivanja pojmova donose se prema Uredbi (EU) 679/2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku „Opća uredba o zaštiti podataka” ili „OUZP-a”). To vrijedi posebno za definicije čl. 4 i čl. 9 OUZP-a.

IV. Opća načela / informacije

1. Opseg obrade osobnih podataka
Prikupljamo i upotrebljavamo osobne podatke svojih korisnika načelno samo u mjeri potrebnoj za pružanje i dodjelu naših usluga, kao i pripremu naše internetske ili mrežne ponude (uključujući mobilne aplikacije).

Prikupljanje i upotreba osobnih podataka za druge svrhe odvija se redovito samo

(i) nakon pristanka korisnika,

(ii) kada se obrada odvija za svrhu izvršenja ugovora, ili

(iii) za zaštitu opravdanih interesa, dok god interesi ili osnovna prava i osnovne slobode ispitanika koje traže zaštitu osobnih podataka, nemaju prednost.

Iznimka inače vrijedi u onim slučajevima kada prethodno dobivanje pristanke nije moguće iz stvarnih razloga ili je obrada podataka dopuštena zakonskim propisima.

2. Pravne osnove
Dokle god su osobni podaci obrađeni na temelju pristanka ispitanika, pravna je osnova za obradu čl. 6 stavak 1 točka a OUZP-a.

Pri obradi osobnih podataka za ispunjenje ugovora, čija je ugovorna strana ispitanik, pravna je osnova čl. 6 stavak 1 točka b OUZP-a; to vrijedi i za obrade koje su potrebne za provedbu mjera prije sklapanja ugovora.

Ako se obrada osobnih podataka odvija za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo, pravna je osnova čl. 6 stavak 1 točka c OUZP-a. U slučaju da je obrada osobnih podataka postala nužna zbog životno važnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe, pravna je osnova čl. 6 stavak 1 točka d OUZP-a.

Ako se obrada odvija za zaštitu opravdanih interesa našeg poduzeća ili treće strane i ako ne interesi, osnovna prava i osnovne slobode ispitanika nemaju prednost pred gore navedenim interesima, pravna je osnova čl. 6 stavak 1 točka f OUZP-a.

3. Dobivanje pristanka / pravo povlačenja
Pristanci prema čl. 6 stavak 1 točka a OUZP-a u pravilu se dobivaju elektronički. Pristanak se odvija postavljanjem kvačice u odgovarajuće polje za dokumentiranje dodjele pristanka. Pri elektronskoj dodjeli pristanka za identificiranje korisnika upotrebljava se tzv. postupak double-opt-in ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in) dokle god je to pravno potrebno. Sadržaj izjave o pristanku elektronski se bilježi.

Pravo povlačenja: Uzmite u obzir da se pristanak koji je jedanput dodijeljen može u svako doba povući s učinkom za budućnost - potpuno ili djelomično; zakonitost na temelju pristanka obrade koja se odvijala do povlačenja otada ostaje nepromijenjena. Pri mogućem povlačenju koristite kontaktne podatke navedene pod brojem II (nadležno mjesto ili nadzornik za zaštitu podataka).

4. Mogući primatelj osobnih podataka
Za pružanje naših internetskih i/ili mrežnih ponuda djelomično koristimo trećega pružatelja usluga, koji djeluje u okviru pružanja usluga u naše ime i prema uputama (izvršitelj obrade). Taj pružatelj usluga može u okviru pružanja usluga primati osobne podatke odn. doći u doticaj s osobnim podacima i predstaviti treću stranu odn. Primatelja u skladu s OUZP-om.

U takvom slučaju brinemo se da naš pružatelj usluga nudi dovoljno jamstvo da su dostupne prikladne tehničke i organizacijske mjere i da su obrade tako provedene da su usuglašene sa zahtjevima ove uredbe i da jamče zaštitu prava ispitanika (usp. čl. 28 OUZP-a).

Dokle god se prijenos osobnih podataka odvija izvan obrade narudžbi trećoj strani i/ili primatelju osiguravamo da se to odvija isključivo u skladu sa zahtjevima OUZP-a (npr. čl. 6 stavak 4 OUZP-a) i samo pri odgovarajućoj pravnoj osnovi (npr. čl. 6 stavak 4 OUZP-a, inače pogledajte broj IV.2).

5. Obrada podataka u takozvanim trećim zemljama
Obrada vaših osobnih podataka odvija se u pravilu unutar EU-a odn. Europskog gospodarskog prostora („EGP”).

Samo u iznimnim slučajevima (npr. u vezi s uključivanjem pružatelja usluga za pružanje usluga internetske analize) može doći do prijenosa informacija u tzv. „treće zemlje”. „Treće zemlje” zemlje su izvan Europske unije i/ili Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, u koje se ne može ići bez daljnjih informacija o prikladnim razinama zaštite podataka u skladu sa standardima EU-a.

Ako prenijete informacije obuhvaćaju i osobne podatke, osiguravamo prije takvoga prijenosa da se jamči prikladna razina zaštite podataka u određenoj trećoj zemlji ili pri određenom primatelju u trećoj zemlji. To se može proizaći iz takozvane „odluke o primjerenosti” Europske komisije ili osigurati upotrebom takozvanih „EU standardnim ugovornim klauzulama”. U slučaju primanja u SAD-u može se osigurati pridržavanje načela takozvanoga okvira „EU-US Privacy Shield” o prikladnoj razini zaštite podataka. Daljnje informacije o prikladnim i odgovarajućim jamstvima za pridržavanje prikladne razine zaštite podataka na upit vam stavljamo na raspolaganje; kontaktne podatke možete pronaći na početku ovih informacija o zaštiti podataka. Informacije o sudionicima okvira EU-US Privacy Shield možete usto pronaći ovdje www.privacyshield.gov/list.

6. Brisanje podataka i trajanje spremanja
Osobni podaci ispitanika izbrisani su ili blokirani čim svrha obrade nije primjenjiva. Spremanje nakon ukidanja svrhe obrade odvija se samo kada je to predviđeno europskim ili nacionalnom zakonodavstvom u uredbama, zakonima ili drugim propisima EU-a, kojima podliježe naše poduzeće (npr. za ispunjavanje zakonskih obveza vođenja evidencije i/ili pri postojanju opravdanih interesa u vezi sa spremanjem, npr. tijekom toka roka zastare u svrhu pravne obrane protiv mogućih žalbi). Zaključavanje ili brisanje podataka odvija se i kada teče vrijeme čuvanja koje je propisano navedenim normama, osim ako nastane potreba za daljnje spremanje podataka za zaključenje ugovora ili za druge svrhe.

7. Prava ispitanika
OUZP omogućuje određena prava ispitanika čije se sobni podaci obrađuju (tzv. prava ispitanika, posebno čl. 12 do čl. 22 OUZP-a). Pojedinačna su prava ispitanika pobliže objašnjena u broju XI. Ako želite iskoristiti jedno ili više tih prava, možete nas kontaktirati u svako doba. Ovdje upotrebljavajte mogućnosti kontakta navedene pod brojem II.

V. Registracija/postavljanje korisničkoga računa

Za određene već pripremljene usluge preko naših internetskih stranica i internetske ponude i/ili usluga potrebna je registracija i postavljanje osobnih korisničkih računa. U okviru registracije i postavljanja korisničkih računa prikupljamo i spremamo sljedeće osobne podatke („obvezne informacije”). Prosljeđivanje se podataka trećoj strani ne odvija:

U trenutku registracije usto se spremaju (i) IP adresa korisnika, kao i (ii) datum i vrijeme registracije.

Osim toga možete unositi podatke po volji. Tu se mogu ubrajati npr. telefonski broj, broj faksa, broj mobitela ili podaci o poduzeću poput broja suradnika, branše, veličine voznoga parka ili flote. Obvezni podaci, koji su potrebni za registraciju, označeni su u maski za unos napomenom sa zvjezdicom kao obvezno polje. Bez potpunoga i ispravnoga popunjavanja obveznih polja ne može se izvršiti registracija. Prijava za registraciju završava se tek kada nakon popunjavanja obveznih polja potvrdite poveznicu koja se nalazi u jednoj od poruka e-pošte koju smo poslali. Dobrovoljni podaci mogu se upotrebljavati prije svega za poboljšanje naših usluga.

1. Svrha i pravna osnova
Registracija korisnika odvija se za ograničenje dohvata i/ili kontrolu pristupa do određenih sadržaja i usluga, koje stavljamo na raspolaganje u okviru svoje internetske stranice i/ili internetskih ponuda isključivo registriranim korisnicima. Jedna se takva registracija osim toga može odvijati za pripremu određenih sadržaja i usluga za registrirane korisnike u okviru ispunjavanja ugovora i/ili za provedbu mjera prije sklapanja ugovora.

Pravna je osnova za obradu podataka za svrhe registracije pri postojanju pristanka korisnika čl. 6 stavak 1 točka a OUZP-a. Ako registracija služi ispunjavanju ugovora, čija je ugovorna strana korisnik, ili provedba predugovornih mjera, pravna je osnova za obradu čl. 6 stavak 1 točka b OUZP-a. Ako se registracija odvija za svrhe ograničenja dohvata i/ili kontrole pristupa, zaštita je opravdanih interesa pravna osnova, čl. 6 stavak 1 točka f OUZP-a., opravdani interes nalazi se pritom pri ograničenju pristupa za zaštitu sadržaja i informacija koje smo razvili.

2. Brisanje podataka i trajanje spremanja
Ako se registracija odvija uz ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera (čl. 6 stavak 1 točka b OUZP-a), spremaju se registracijski podaci za trajanje određenih odnosa narudžbe ili ugovora i nakon istjeka određenoga trajanja ugovora odn. otkaznoga roka uzimajući u obzir broj IV.6 brišu se ili blokiraju.

Ako se registracija ne odvija uz ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovorenih mjera, registracijski se podaci brišu uzimajući u obzir broj IV.6 čim se registracija na našu internetsku stranicu prekine, promijeni ili kada je izbriše korisnik.

3. Mogućnost prigovora i ukidanja
Kao korisnik uvijek imate mogućnost ukinuti odn. obrisati registraciju. Podatke koje ste spremili uvijek možete promijeniti. Ako su podaci (još) dostupni za ispunjavanje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, prijevremeno je brisanje podataka moguće samo dok se tome ne protive ugovorne ili zakonske obveze brisanja.

VI. Obrada podataka za pripremu internetske stranice/prikupljanje zapisničkih podataka

Pri svakom pozivu naše internetske stranice naš sustav automatski evidentira podatke i informacije sustava računala s kojeg je upućen poziv. Sljedeći se podaci prikupljaju (u nastavku „zapisnički podaci”):

Navedeni zapisnički podaci ne omogućuju stvaranje osobnog upućivanja na korisnika.

1. Svrha i pravna osnova
Prikupljanje i obrada zapisničkih podataka, prije svega IP adrese odvija se za pripreme sadržaja koji se nalazi na našoj internetskoj stranici za korisnika, tj. za komunikaciju između korisnika i naše internetske i/ili mrežne ponude. Za trajanje određenoga komunikacijskoga postupka potrebno je privremeno spremanje IP adrese. To je potrebno za adresiranje komunikacijskoga prometa između korisnika i naše internetske i/ili mrežne ponude odn. potrebno je za korištenje naše internetske i/ili mrežne ponude. Pravna osnova za ovu obradu podataka – tj.za trajanje vašega posjeta internetskoj stranici – je čl. 6 stavak 1 točka b OUZP-a odnosno § 96 TKG-a odn. § 15 stavak 1 TMG-a.

Obrada i spremanje IP adrese izvan postupka komunikacije u zapisničkim dnevnicima odvijaju se za osiguravanje funkcioniranja naše internetske i mrežne ponude, za optimiranje te ponude, kao i za osiguravanje sigurnosti našega informacijsko-tehničkoga sustava. Pravna je osnova za obradu i spremanje IP adrese izvan postupka komunikacije za tu svrhu čl. 6 stavak 1 točka f OUZP-a (zaštita opravdanih interesa) odnosno § 109 TKG-a.

2. Brisanje podataka i trajanje spremanja
Podaci se brišu čim više nisu potrebni za ostvarenje cilja vašeg prikupljanja. U slučaju evidencije podataka za pripremu internetske stranice to je slučaj kada određena sesija - posjet internetskoj stranici - završi. Spremanje zapisničkih podataka izvan toga uključujući IP adresu za sigurnost sustava odvija se za vremenski prostor od maksimalno sedam dana od završetka korisnikova posjeta stranici. Obrada i/ili spremanje zapisničkih podataka izvan toga mogući su i dopušteni dokle god se IP adresa korisnika nakon isteka gore navedenoga roka čuvanja od sedam dana briše ili tako odstrani da se dodjela zapisničkih podataka IP adresi nije više moguća.

3. Mogućnost prigovora i ukidanja
Evidentiranje zapisničkih podataka za pripremu internetske stranice uključujući njihovo spremanje u zapisničke datoteke u gore navedenim granicama obavezno je za pokretanje internetske stranice. Korisnik stoga ne može uložiti prigovor. Odstupanje vrijedi za obradu zapisničkih podataka za svrhe analize, to se usklađuje ovisno o određenim alatima za analizu interneta i vrste analize podataka (osobno/anonimno/pseudonim) - prema broju VIII.

VII. Upotreba kolačića

Naša internetska stranica upotrebljava kolačiće. Kod kolačića radi se o tekstualnim datotekama koje se spremaju u internetski preglednik odn. s internetskog preglednika na računalni sustav korisnika. Kolačići ne sadrže programe i ne mogu staviti štetni kod na vaše računalo. Ako korisnik poziva internetsku stranicu, kolačić se može spremiti na operativni sustav korisnika. Taj kolačić sadrži karakteristični slijed brojeva koji omogućuje jednoznačnu identifikaciju preglednika pri novom pozivu internetske stranice. Naši kolačići ne sadrže osobne podatke kako bi vaš privatni prostor bio zaštićen. Ovisno o vrsti kolačića, kao i o mogućnosti dodjele kolačića IP adresi, načelno postoji mogućnost stvaranja osobnog upućivanja na korisnika. Nismo proveli takvu dodjelu odn. IP adresa odmah se anonimizira kako bi se takva dodjela isključila (vidjeti detaljnije pod broj VIII).

Razlikujemo između (i) tehnički potrebnih kolačića, (ii) kolačića za analizu i (iii) kolačića treće strane:

(i) Tehnički potrebne kolačiće stavljamo kako bi naša internetska i/ili mrežna ponuda bila lagana za upotrebu. Kod tehnički potrebnih kolačića sljedeći su podaci spremljeni i prenose se na naš sustav:

(ii) Kolačiće za analizu (i tzv. sesijske kolačiće) postavljamo kako bismo analizirali način pretraživanja korisnika naše internetske stranice i/ili mrežne ponude za oglašavanje, istraživanje tržišta ili za prilagođeni dizajn naše ponude. Prikupljaju se sljedeći podaci o kolačićima za analizu i prenose se na naš sustav:

Podaci o korisniku koji su na ovaj način prikupljeni pseudonimiziraju se tehničkim prilagodbama. Dodjela podataka korisniku koji poziva poslije nije više moguća.

(iii) Kolačići trećih strana kolačići su koje ne pripremaju naši internetski serveri, nego treći pružatelji usluga. Ovdje primjerice pripada povezivanje gumba „Sviđa mi se.” Kada se klikne na taj gumb, Facebook stavlja „vlastiti” kolačić u preglednik korisnika. Kolačiće treće strane ne možemo nikad tražiti niti procjenjivati.

Za upotrebu takvih kolačića odgovorne su samo dobavljači treće strane; mi ne možemo utjecati na upotrebu ni obradu; postavljanje kolačića treće strane možete spriječiti mjerama opisanim pod brojem VII.3 i brojem VIII.

1. Svrha i pravna osnova
Svrha je upotrebe tehnički potrebnih kolačića pojednostaviti upotrebu internetske stranice za korisnika. Neke se funkcije naše internetske stranice ne mogu ponuditi bez primjene kolačića. Za to je potrebno da se preglednik ponovno prepozna i pri zamjeni stranice. Za sljedeće primjene potrebni su nam tehnički nužni kolačići:

Korisnički podaci koji su prikupljeni putem tehnički potrebnih kolačića ne upotrebljavaju se za postavljanje korisničkoga profila. Pravna je osnova za primjenu tehnički potrebnih kolačića čl. 6 stavak 1 točka b OUZP-a, dokle god postoji mogućnost stvaranja osobnog upućivanja na korisnika i potrebna je primjena za pripremu naše internetske i/ili mrežne ponude u smislu ispunjenja ugovora, inače vrijedi čl. 6 stavak 1 točka f OUZP-a, jer se odvija primjena za zaštitu opravdanih interesa za pripremu internetske i/ili mrežne ponude.

Upotreba kolačića za analizu odvija se za poboljšanje kvalitete naše internetske stranice i vašeg sadržaja. Kolačićima za analizu saznajemo kako se internetska stranica koristi i tako stalno možemo optimirati svoju ponudu (pogledajte iznad). Pravna je osnova za obradu osobnih podataka uz upotrebu kolačića za analizu, dokle god postoji mogućnost stvaranja osobnog upućivanja na korisnika, u slučaju pristanka korisnika čl. 6 stavak 1 točka a OUZP-a. Ako se upotreba kolačića za analizu odvija za postavljanje pseudonimske procjene, pravna je osnova čl. 6 stavak 1 točka f OUZP-a (zaštita opravdanih interesa) odn. § 15 stavak 3 TMG-a.

2. Brisanje podataka i trajanje spremanja
Kolačići se stavljaju na određeni krajnji uređaj korisnika (Smart Device/PC) i otamo se prenose na našu internetsku stranicu. Razlikuju se tzv. stalni kolačići i sesijski kolačići. Sesijski kolačići spremaju se tijekom sesije preglednika i brišu se sa zatvaranjem preglednika. Stalni kolačići ne brišu se sa zatvaranjem određene sesije preglednika, nego ostaju spremljeni na krajnjem uređaju korisnika dulje vrijeme.

3. Mogućnost prigovora i ukidanja
Pri pozivanju naše internetske stranice korisnika se informira putem informativne zastavice o upotrebi kolačića i upućuje na ovu izjavu o zaštiti podataka. Putem informativne zastavice pritom se i dobiva pristanak korisnika za obradu osobnih podataka koji se upotrebljavaju u ovome sklopu.

Kao korisnik imate potpunu kontrolu nad upotrebom i spremanjem kolačića. Promjenom postavki u svojemu internetskom pregledniku možete općenito deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već spremljene kolačiće možete u svako doba obrisati. To se može odvijati i automatski. Ako se deaktiviraju kolačići za našu internetsku stranicu, moguće je da se više neće moći upotrebljavati sve funkcije stranice u punom opsegu. Daljnje informacije za upotrebu kolačića možete pronaći na http://www.meine-cookies.org/ ili youronlinechoices.com.

Upotrebu kolačića za postavljanje korisničkoga profila pod pseudonimom (pogledajte iznad pri kolačićima za analizu) možete uvijek povući s učinkom na budućnost; vaše pravo na prigovor možete ostvariti informativnom zastavicom ili navedenim mogućnostima postavljanja.

VIII. Internetska analiza

Kako bismo optimirali svoju internetsku stranicu i prilagodili promjenjive navike i tehničke uvjete našega korisnika, postavili smo alate za takozvanu internetsku analizu. Pritom mjerimo npr. koje je elemente korisnik posjetio, mogu li se tražene informacije lako pronaći itd. Te informacije mogu se tumačiti i smatrati pouzdanima tek kada se razmotri veća skupina korisnika. Za to se skupljaju prikupljeni podaci, tj. sažimaju se u veće jedinice.

Tako možemo prilagoditi dizajn stranica ili optimirati sadržaj, ako primjerice utvrdimo da bitni udio posjetitelja koristi nove tehnologije ili se dostupna informacija ne može pronaći odn. pronalazi se teško.

Na našoj internetskoj stranici odn. mrežnoj ponudi vodimo sljedeće analize putem alata odn. postavljamo sljedeće alate za internetsku analizu

1. Analiza zapisničkih podataka
Upotreba zapisničkih podataka za svrhe analize odvija se isključivo anonimno, a prije sve ga se ne odvija povezivanje s osobnim podacima korisnika i/ili s IP adresom ili kolačićem. Jedna takva analiza zapisničkih podataka time ne pripada pod zakonske uvjete o zaštiti podataka OUZP-a.

2. Google Analytics
Za analizu upotrebe internetske stranice upotrebljavamo uslugu internetske analize „Google Analytics” poduzeća Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; „Google”). Google Analytics upotrebljava „kolačiće” koji omogućuju analizu upotrebe internetske stranice našim klijentima putem pseudonima i/ili anonimno.

Informacije koje se stvaraju kolačićima o vašoj upotrebi internetske stranice prenose se na Googleov server u SAD-u i tamo se spremaju. U slučaju aktiviranja IP anonimiziranja na ovoj internetskoj stranici Google prije prijenosa međutim skraćuje vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama pod Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima potpuna se adresa prenosi na Googleov server u SAD-u i tamo skraćuje. Google koristi navedene informacije kako bi procijenio upotrebu internetske stranice u naše ime za sastavljanje izvješća o aktivnostima internetske stranice i kako bi daljnje dostavio rukovatelju internetske stranice upotrebom internetske stranice i usluge povezane s upotrebom interneta. U okviru usluge Google Analytics Google vašu IP adresu prenesenu iz vašeg preglednika ne objedinjuje s drugim svojim podacima.

Možete spriječiti spremanje kolačića odgovarajućim postavljanjem softvera u svojem pregledniku; napominjemo vam međutim da u tom slučaju po potrebi nećete moći koristiti sve funkcije naše internetske stranice u punom opsegu.

U slučaju da ne želite procjenu putem usluge Google Analytics, imate sljedeće mogućnosti:

Google Analytics nam je potreban za statističku procjenu podataka iz AdWords i opcije Double-Click-Cookie. Ako to ne želite, možete to deaktivirati putem upravitelja postavkama oglasa ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

3. Matomo (PIWIK)
Za analizu upotrebe naše internetske stranice upotrebljavamo alat za internetsku analizu „Matomo” (prije PIWIK). Pri Matomu prenose se informacije o korištenju dobivene od kolačića na naš server u Europi i spremaju se za analizu upotrebe. Informacije o vašem korištenju naše internetske stranice dobivene od kolačića ne prosljeđuju se trećoj strani.

Ako ne želite primjenu kolačića i/ili procjenu putem Matoma, imate sljedeće mogućnosti:

Uzmite u obzir: Kada brišete svoje kolačiće, posljedica je da se briše i mogućnost Opt-Out-Cookie i po potrebi je morate ponovno aktivirati.

IX. E-letak/oglašavanje/plugini društvenih mreža

U našoj internetskoj i mrežnoj ponudi nudimo mogućnost da se registrirate na naš e-letak, pri čemu se primjenjuju alati za oglašavanje i plugini društvenih mreža. Detaljnije:

1. Registracija na e-letak
Ako želite od nas dobivati ponuđeni e-letak, trebamo vašu važeću e-mail adresu. Kako biste mogli dokazati da ste vlasnik navedene adrese e-pošte odn. da je njezin vlasnik suglasan s primanjem e-letka, nakon prvoga koraka registracije šaljemo vam automatiziranu poruku e-pošte na navedenu adresu e-pošte (tzv. Double Opt-In). Tek nakon potvrde registracije na e-letak preko poveznice u e-poruci za potvrđivanje preuzimamo navedenu adresu e-pošte u svoj razdjelnik. Preko adrese e-pošte i informacija za potvrdu registracije ne prikupljamo daljnje podatke.

Obrada vaših podataka odvija se isključivo za slanje e-letaka koje ste zatražili. Pravna je osnova za tu obradu čl. 6 stavak 1 točka b OUZP-a. E-letak možete u svako doba otkazati; dodatno vrijede izvedbe za prava na povlačenje pristanka pod brojem IV.3.

2. Upotreba osobnih podataka za oglašavačko i marketinško obraćanje/ankete za korisnike
Upotreba vaših osobnih podataka za oglašavanje i marketing, kao i za provedbu upitnika o zadovoljstvu klijenata odvija se samo pri postojanju odgovarajućega pristanka ili druge pravne osnove, koji dopušta oglašavačko i/ili marketinško obraćanje i bez postojanja pristanka.

Pravna je osnova za mjere oglašavanje i/ili marketinga na temelju izričitoga pristanka čl. 6 stavak 1 točka a OUZP-a; vrijede odgovarajuće izvedbe za pristanak pod brojem IV. Za mjere oglašavanja i marketinga putem e-pošte za izravno oglašavanje za vlastitu sličnu robu ili usluge pravna je osnova § 7 stavak 3 UWG-a; koji podrazumijeva da mi (i) vašu adresu e-pošte dobivamo u vezi s kupnjom robe ili usluge, (ii) niste povukli svoju adresu e-pošte za izravno oglašavanje i (iii) mi vama pri prikupljanju adrese e-pošte i pri svakoj upotrebi jasno i izričito napominjemo da takvu upotrebu svoje e-pošte svaki put možete povući (za pravo na povlačenje pogledajte broj XI.6).

3. Google remarketing
Koristimo se tehnologijom remarketinga društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; „Google”). Zahvaljujući toj tehnologiji možemo se ponovno obratiti korisnicima koji su već posjetili naše internetske stranice i/ili internetske usluge te pokazali zanimanje za našu ponudu putem ciljanog oglašavanja na stranicama Googleove partnerske mreže. Oglasi se prikazuju uz pomoć kolačića. Preko tih kolačića može se analizirati korisnikovo ponašanje prilikom posjećivanja web-mjesta te naposljetku upotrijebiti za ciljanu preporuku proizvoda i oglašavanje na temelju interesa.

Ako ne želite primati oglase na temelju interesa, možete isključiti Googleovu upotrebu kolačića tako da otvorite stranicu https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternativno korisnici mogu isključiti upotrebu kolačića dobavljača treće strane, i to otvaranjem stranice Stranica za isključivanje mrežne inicijative oglašavanja http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Kad se koristite našim ponudama, Googleu dajete svoju suglasnost da podatke koje su o vama prikupljeni smije obrađivati na način koji je ovdje opisan i da se oni smiju koristiti u prethodno navedene svrhe. Uzmite u obzir da se Google pridržava vlastitih Pravila o privatnosti koja s našim nisu povezana. Ne preuzimamo odgovornost ni jamstvo za ta pravila i postupke.

4. Internetsko oglašavanje temeljeno na interesima
U okviru optimiranja našeg internetskog oglašavanja, anonimnim prikupljanjem i obradom vašega korisničkoga ponašanja za prognozirane interese, surađujemo s pružateljem usluga Dienstleister Delta Projects Deutschland GmbH. Za to naš partner u naše ime stavlja kolačiće na vaše računalo (pogledajte gore broj VII), kako bi anonimno evidentirao vaše podatke korištenja kada posjetite našu internetsku stranicu ili kada kliknete na naše internetsko oglašavanje. Tako možemo analizirati upotrebu internetskoga oglašavanja i staviti vam na raspolaganje reklamne oglase koji vas zanimaju i koji odgovaraju vašim preferencama. Ni u kojem se slučaju ne spremaju pritom vaši osobni podaci (poput imena, adresa, adresa e-pošte). IP adrese su anonimizirane kako bi se moglo isključiti nastajanje osobnog upućivanja.

Internetsko oglašavanje koje se temelji na interesima isporučuje navedeni pružatelj usluga. Ako ne želite više dobivati oglase temeljene na svojim interesima, možete deaktivirati prikupljanje podataka gašenjem kolačića (pogledajte za to izjavu pod brojem VII.3) ili postavljanjem opcije Opt-Out-Cookies.

5. Društvene mreže / plugini društvenih mreža
Na svoju smo internetsku stranicu povezali kartice (plugine) različitih društvenih mreža. Tim pluginima pripremaju se različite funkcije, čiji predmet i opseg utvrđuje rukovatelj društvenim mrežama. Za bolju zaštitu svojih osobnih podataka potreban je postupak od dva klika. Tijekom pokretanja kartice izravno pokraj određenog plugina taj se plugin aktivira, kartica plugina označi se izmjenom boja iz sive u bijelu. Nakon toga možete određeni plugin upotrebljavati jednim klikom na karticu plugina. Uzmite u obzir da se IP adresa vaše sesije preglednika može povezati s vašim profilom na određenoj društvenoj mreži kada se do te vremenske točke prijavite tamo (ulogirate). Vaš posjet našoj internetskoj stranici može se povezati i s vašim profilom na društvenoj mreži ako vas se ponovno prepozna putem preostalog kolačića društvenih mreža na vašem računalu.

Uzmite u obzir da mi nismo pružatelji usluga društvenih mreža i da nemamo utjecaja na obradu podataka određenoga ponuđača. Bliže informacije o ophođenju s podacima možete pronaći na sljedećim poveznicama odn. adresama:

5.1. Facebook

U okviru naše online ponude integriran je takozvani Facebook Pixel društvene mreže Facebook, koju vodi Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD odnosno, ako ste nastanjeni u Europskoj uniji, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Pomoću Facebookove oznake remarketinga koja je implementirana na ovom mrežnom mjestu, takozvanom Facebook Pixelu, moguće je procijeniti ponašanje posjetitelja koji su na ovo mrežno mjesto došli preko oglasa na Facebooku. To se može upotrijebiti za poboljšanje oglasa koji se prikazuju na Facebooku, a Facebook te podatke prikuplja i pohranjuje. Prikupljeni podaci nisu nam razumljivi, već su korisni samo u okviru prikazivanja oglasa. Instaliranjem Facebookovog koda za praćenje tj. Pixela aktiviraju se i kolačići.

Zahvaljujući Facebook Pixelu Facebooku se šalju informacije o posjeti ovog mrežnog mjesta kako bi se posjetitelju na Facebooku počeli prikazivati odgovarajući oglasi. Ako imate Facebook račun i prijavljeni ste na njega, posjet ovom mrežnom mjestu zabilježit će se u vaš korisnički račun na Facebooku. Osim toga, pomoću Facebook Pixela osiguravamo da naši oglasi na Facebooku odgovaraju potencijalnim interesima korisnika i da im ne dosađuju. Nadalje, pomoću Facebook Pixela možemo pratiti učinkovitost oglasa na Facebooku za potrebe statistike i istraživanja tržišta budući da vidimo je li korisnik nakon klika na oglas na Facebooku došao na našu internetsku stranicu (tzv. konverzija).

Facebook Pixel bilježi vaš posjet ovom mrežnom mjestu.

Više informacija o Facebookovom prikupljanju i upotrebi podataka, kao i o vašim pravima u tom pogledu i mogućnostima zaštite vaših osobnih podataka možete pronaći u Facebookovim pravilima o zaštiti podataka na adresi https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativno možete funkciju remarketinga „Custom Audiences“ (Prilagođene publike) deaktivirati na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_, za što morate biti prijavljeni na Facebook.

Na našim su stranicama povezani plugini društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebookovi plugini prepoznat ćete po Facebookovu logu ili gumbu „Like” (Sviđa mi se) na našoj stranici. Pregled Facebookovih plugina možete pronaći ovdje: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kada aktivirate plugin, stvara se izravna veza između vašega preglednika i Facebookova servera. Facebook tako čuva informacije da ste sa svojom IP adresom posjetili našu stranicu.

U vezi s tim napominjemo da mi kao pružatelj usluga stranica nemamo informacija o sadržaju prenesenih podataka, kao ni o njihovoj upotrebi putem Facebooka i da nismo odgovorni za obradu podataka putem Facebooka. Daljnje informacije o tome možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka poduzeća Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
U okviru naše online ponude integriran je takozvani Facebook Pixel društvene mreže Facebook, koju vodi Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD odnosno, ako ste nastanjeni u Europskoj uniji, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Pomoću Facebookove oznake remarketinga koja je implementirana na ovom mrežnom mjestu, takozvanom Facebook Pixelu, moguće je procijeniti ponašanje posjetitelja koji su na ovo mrežno mjesto došli preko oglasa na Facebooku. To se može upotrijebiti za poboljšanje oglasa koji se prikazuju na Facebooku, a Facebook te podatke prikuplja i pohranjuje. Prikupljeni podaci nisu nam razumljivi, već su korisni samo u okviru prikazivanja oglasa. Instaliranjem Facebookovog koda za praćenje tj. Pixela aktiviraju se i kolačići.

Zahvaljujući Facebook Pixelu Facebooku se šalju informacije o posjeti ovog mrežnog mjesta kako bi se posjetitelju na Facebooku počeli prikazivati odgovarajući oglasi. Ako imate Facebook račun i prijavljeni ste na njega, posjet ovom mrežnom mjestu zabilježit će se u vaš korisnički račun na Facebooku. Osim toga, pomoću Facebook Pixela osiguravamo da naši oglasi na Facebooku odgovaraju potencijalnim interesima korisnika i da im ne dosađuju. Nadalje, pomoću Facebook Pixela možemo pratiti učinkovitost oglasa na Facebooku za potrebe statistike i istraživanja tržišta budući da vidimo je li korisnik nakon klika na oglas na Facebooku došao na našu internetsku stranicu (tzv. konverzija).

Facebook Pixel bilježi vaš posjet ovom mrežnom mjestu. Kliknite ovdje kako se vaš posjet više ne bi bilježio.

Više informacija o Facebookovom prikupljanju i upotrebi podataka, kao i o vašim pravima u tom pogledu i mogućnostima zaštite vaših osobnih podataka možete pronaći u Facebookovim pravilima o zaštiti podataka na adresi https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativno možete funkciju remarketinga „Custom Audiences“ (Prilagođene publike) deaktivirati na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_, za što morate biti prijavljeni na Facebook.

Na našim su stranicama povezane funkcije društvene mreže Facebook „LinkedIn”. Te se funkcije nude putem društva LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska. Pritom se i prenose podaci na LinkedIn. U vezi s tim napominjemo da mi kao pružatelj usluga stranica nemamo informacija o sadržaju prenesenih podataka, kao ni o njihovoj upotrebu putem Linkedina. Daljnje informacije o tome možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka društva LinkedIn na http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
Na našim su stranicama povezane funkcije usluge „Xing” kojom upravlja društvo XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Kada aktivirate i upotrebljavate plugin vaš preglednik stvara izravnu vezu sa serverom Xing. Sadržaj plugina prenosi se izravno na vaš preglednik i otamo se povezuje u internetsku stranicu. Aktiviranjem plugina Xing dobiva informaciju da ste pozvali odgovarajuću stranicu našega internetskog mjesta. Ako ste prijavljeni na Xing, Xing može posjet dodijeliti vašem računu Xing. Svrha i opseg prikupljanja podataka i daljnja obrada i upotreba podataka putem Xinga, kao i u tom pogledu vaše pravo i mogućnosti postavljanja za zaštitu vaše privatne sfere mogu se preuzeti kod Xingovih napomena o zaštiti podataka.

X. Obrazac za kontakt i kontakt putem e-pošte

Na našoj je internetskoj stranici dostupan obrazac za kontakt koji korisnik može koristiti za elektronski kontakt s nama. Ako korisnik koristi tu mogućnost, nama se prenose i spremaju podaci uneseni u masku za unos. Ti su podaci:

*Obvezni podaci koji su potrebni za registraciju označeni su zvjezdicom kao obvezno polje (i u maski za unos).

U vrijeme slanja poruke obrađuju se i spremaju sljedeći podaci:

Alternativno je moguće stupiti u kontakt adresom e-pošte na našoj internetskoj stranici. U tome slučaju spremaju se osobni podaci korisnika koji su prenijeti porukom e-pošte. Ni u kojem se slučaju ne odvija daljnji prijenos podataka trećoj strani, osim ako za obradu upita moramo pristupiti trećoj strani.

1. Svrha i pravna osnova
Podaci se obrađuju isključivo za obradu određenih upita odn. određenih korisničkih želja. Ostali podaci prikupljeni tijekom postupka slanja služe za sprečavanje zloupotrebe obrasca za kontakt i da se zajamči sigurnost našeg informacijsko-tehničkog sustava.

Dokle god se obrada podataka odvija za ispunjenje korisničkoga naloga ili korisničkoga upita pravna je osnova za obradu podataka čl. 6 stavak 1 točka b OUZP-a, bilo da se radi o stupanju u kontakt kontaktnim obrascem ili e-poštom. Pri postojanju pristanka korisnika pravna je osnova za obradu čl. 6 stavak 1 točka a OUZP-a. Pravna je osnova za prikupljanje dodatnih podataka pri postupku slanja čl. 6 stavak 1 f. OUZP-a; opravdani se interesi odnose ovdje na sprečavanje zloupotrebe i osiguravanja sigurnosti sustava (usp. broj VI.1).

2. Brisanje podataka i trajanje spremanja
Podaci se u osnovi brišu čim više nisu potrebni za ostvarenje svrhe vašeg prikupljanja podataka. Za osobne podatke iz maske za unos kontaktnog obrasca i sl. koji su poslani e-poštom, to je slučaj kada se određena komunikacija s korisnikom završi i/ili se na upit korisnika zaključno odgovori. Ako tada završi komunikacija odn. Postoji zaključni odgovor, ako se iz okolnosti može shvatiti da je predmet zaključno razjašnjen. Umjesto brisanja odbija se spremanje sa zaključavanjem dokle god je potrebno daljnje spremanje podataka iz razloga navedenih pod brojem III.4.

Tijekom postupka slanja dodatno prikupljeni osobni podaci isto se brišu čim više nisu potrebni za postizanje svrhe prikupljanja.

3. Mogućnost prigovora i ukidanja
Korisnik u svako doba ima mogućnost prekinuti komunikaciju s nama i/ili povući upit i ukinuti odgovarajuću upotrebu svojih podataka. U takvom se slučaju komunikacija ne može nastaviti. Svi osobni podaci koji se spremaju tijekom stupanja u kontakt u tom se slučaju brišu, pod uvjetom daljnjega spremanja podataka iz razloga navedenih pod brojem IV.6.

XI. Prava ispitanika

Korisniku stoje na raspolaganju sljedeća prava ispitanika prema OUZP-u:

1. Pravo na informacije (čl. 15 OUZP-a)
Imate pravo zatražiti informacije hoćemo li ili nećemo obrađivati vaše osobne podatke. Ako se obrada vaših osobnih podataka odvija putem našeg poduzeća, imate pravo na informacije o

Imate i pravo na informacije jesu li vaši osobni podaci predmet automatizirane odluke u skladu s člankom 22 OUZP-a i ako je to slučaj, koji kriteriji odlučivanja se nalaze u osnovi takve automatizirane odluke (logika) odn. koje učinke i značenje automatizirano odlučivanje ima za vas.

Ako se osobni podaci u trećoj zemlji izvan područja primjene OUZP-a, imate pravo na informacije hoće li, i što ako da, zbog kojeg jamstva osigurati prikladna razina zaštite u skladu s čl. 45, 46 OUZP-a pri primatelju podataka u trećoj zemlji.

Imate pravo zatražiti kopiju svojih osobnih podataka. Kopije podataka stavljamo vam u osnovi na raspolaganje u elektroničkom obliku dokle god se ne navodi ništa drugo. Prva je kopija besplatna, za daljnje se kopije može zatražiti prikladna pristojba. Priprema se odvija ovisno o pravima i slobodama druge osobe kojoj se može prijenosom kopije podataka naštetiti.

2. Pravo na ispravak (čl. 16 OUZP-a)
Imate pravo od nas zatražiti ispravak svojih podataka, dokle god su netočni, pogrešni i/ili nepotpuni, pravo na ispravak obuhvaća pravo na završetak dopunjavajućim izjavama ili obavijestima. Ispravak i/ili dopuna treba se odviti odmah - bez kažnjivoga kašnjenja.

3. Pravo na brisanje (čl. 17 OUZP-a)
Imate pravo od nas zatražiti brisanje svojih privatnih podataka dokle god

Pravo na brisanje osobnih podataka ne postoji dokle god

Brisanje se mora odviti odmah - bez kažnjivoga kašnjenja. Ako smo mi otkrili osobne podatke (npr. na internetu), u okviru tehničkih mogućnosti i razumnosti brinemo se za to da i se treći obrađivač podataka informira o zahtjevima za brisanje uključujući brisanje poveznica, kopija i/ili replikacijama.

4. Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 OUZP-a)
Imate pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

Osobni podaci čija se obrada ograničava na vaš zahtjev, smiju se obraditi– uvjetovano spremanjem – samo još (i) s vašim pristankom, (ii) za uspostavu, izvršenje ili obranu prava na pravne zahtjeve, (iii) za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe, ili (iv) zbog važnog otvorenog interesa. Ako se ograničenje obrade ukida, o tome ćete biti unaprijed obaviješteni.

5. Pravo na slanje podataka (čl. 20 OUZP-a)
Imate - uz uvjet sljedećih pravila - pravilo zatražiti izdavanje podataka koji vas se tiču u uobičajenom elektroničkom formatu podataka koji se može strojno očitati. Pravo na slanje podataka sadrži pravo na prijenos podataka na drugu odgovornu osobu; na zahtjev, koliko je tehnički moguće, prenosimo podatke stoga na odgovornu osobu koju ste odredili ili koju ćete odrediti. Pravo na slanje podataka postoji samo za podatke koje ste pripremila i podrazumijeva da se obrada odvija na temelju pristanka ili za provedbu ugovora i da se provodi s pomoću automatizirano ga postupka. Pravo na slanje podataka prema čl. 20 OUZP-a ne dira pravo na brisanje podataka prema čl. 17 OUZP-a. Slanje podataka odvija se ovisno o pravima i slobodama drugih osoba čija se prava slanjem podataka mogu oštetiti.

6. Pravo na prigovor (čl. 21 OUZP-a)
U slučaju obrade osobnih podataka za obavljanje zadataka koji se nalaze u otvorenim interesima (čl. 6 stavak 1 točka e OUZP-a) ili za obavljanje opravdanih interesa (čl. 6 stavak 1 točka f OUZP-a), možete u svako doba povući obradu podataka koji vas se tiču s učinkom za budućnost. U slučaju prigovora suzdržavamo se od svake sljedeće obrade vaših podataka za gore navedene svrhe mi, osim ako

Upotreba vaših podataka za svrhe izravnoga oglašavanja možete u svako doba povući s učinkom za budućnost, to vrijedi i za profiliranje dokle god je u vezi s izravnim oglašavanjem. U slučaju prigovora suzdržavamo se od svake daljnje obrade vaših podataka za svrhu izravnog oglašavanja.

7. Zabrana automatskoga oglašavanja / profiliranje (čl. 22 OUZP-a)
Odluke, koje za vas povlače pravnu posljedicu ili vas mogu znatno oštetiti, ne smiju se zasnivati isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka - uključujući profiliranje. To ne vrijedi dokle god je automatizirana odluka

Odluke koje se osnivaju isključivo na temelju automatizirane obrade posebnih kategorija osobnih podataka, u osnovi su nedopuštene, osim ako čl. 22 stavak 4 u vezi s čl. 9 stavak 2 točka a ili točka g OUZP-a pronalazi primjenu i ako su poduzete prikladne mjere za zaštitu prava i sloboda, kao i vaših opravdanih interesa.

8. Mogućnosti zaštite prava/pravo na žalbu pri nadzornome tijelu
U slučaju poteškoća možete u svako doba obratiti se nadležnom nadzornom tijelu Unije ili država članica. Za naše je poduzeće nadležno nadzorno tijelo pod brojem II.