Bez obzira jeste li vlasnik benzinske postaje, vučne službe, vlasnik radionice ili trgovac gumama: Povećajte svoj promet kao partner DKV EURO SERVICE.

Obratite nam se!

Akzeptanzpartner
Akzeptanzpartner

Ovdje će vas naći: Pronalazač postaja i DKV aplikacija

Olakšajte klijentima da pronađu vaše poduzeće. Uvijek ažurirajte podatke o postajama u pronalazaču postaja i DKV aplikaciji za pametne telefone! U tu svrhu ispunite upitnike o benzinskim odn. servisnim postajama i pošaljite ih na navedenu adresu:

Upitnik o benzinskim postajama (PDF)
Upitnik o servisnim postajama (PDF)

Akzeptanzpartner

Tu smo za vas. Sa sigurnošću.

Kao partner DKV Euro Service možete imati koristi od maksimalne sigurnosti. Uz pridržavanje međunarodno priznatih sigurnosnih standarda to za vas znači sljedeće: Mi ćemo podmiriti račun kupca, a za pitanja vam stojimo na raspolaganju cijeli dan svaki dan!

Više o sigurnosti kartice DKV CARD