GoMa 6.2 Ažuriranje softvera za DKV BOX EUROPE
Upute za vozača

Pažnja: Tijekom postupka instalacije ne smijete voziti kroz cestarinsko područje u kojoj je aktivan ovaj sustav.

Pričekajte dok se uređaj OBU ponovno ne pokrene i dok svijetlo ne postane zeleno ili žuto i tek tada krenite s vožnjom.

KORAK 1: Preuzimanje softvera = oko 60 – 90 min. ➔ VOZAČ NEMA NIKAKAV ZADATAK

KORAK 2: Uređaj OBU u načinu rada „spavanja” = Nakon 30 min. neaktivnosti uređaja OBU ➔ VOZAČ NEMA NIKAKAV ZADATAK

KORAK 3: Instalacija softvera = oko 5 – 10 min. ➔ VOZAČ NEMA NIKAKAV ZADATAK

Pogledajte sljedeće prikaze na zaslonu:

Vratite se na nacionalni sustav naplate cestarine i stupite u kontakt s tvrtkom DKV pri čemu trebate imate precizan opis događaja i sliku koja se prikazuje na uređaju OBU.

Novo žuto LED svjetlo prikazuje se kada:

  • OBU još nije personaliziran,
  • Usluga cestarine za lokaciju/državu (na kojoj se vozilo trenutačno nalazi) (još) nije registrirana/aktivna,
  • Na tom području nema elektroničnog sustava naplate cestarine (npr. Nizozemska),
  • Usluga cestarine nije dostupna za taj uređaj OBU.
  • Čekanje na signal GPS-a

Pregled LED signala
Kliknite na odgovarajući broj.

Invoice alt
Examples of OBU screen per country

Nakon ažuriranja usluge OTA, korisnik može provjeriti inačicu softvera na uređaju OBU.

1. Pristupite glavnom izborniku
2. Odaberite „Informacije o uređaju OBU”
3. Odaberite „Informacije o verziji”
4. Potvrdite pritiskom desnog gumba na uređaju OBU

Trenutačna verzija uređaja OBU prikazat će se na sljedeći način:

Invoice alt

Da biste ušli u izbornik, pritisnite jednu od četiri tipke navigacijskih gumba (>, <, ˄, ˅) duže od 2 sekunde. Nakon što se OBU pokrenuo, prikazuje se početni prikaz. Za dohvaćanje pohranjenih informacija upotrijebite navigacijski gumb za odabir raznih stavki izbornika i pomičite se kroz različite izbornike.

Invoice alt

1. Nakon odabira željenog jezika, pritisnite „ok”.

2. Na zaslonu uređaja OBU prikazuju se sve registrirane usluge cestarine. Ako uređaj OBU nije personaliziran za uslugu cestarine, ovo se neće prikazati na zaslonu uređaja OBU. U gornjem se izborniku vidi da usluga cestarine za Portugal nije registrirana.

Invoice alt

Težina:

1. Za uslugu DEbag korisnik mora promijeniti sljedeće parametre u uređaju OBU: „trenutačna težina” tako da se prikazuje trenutačna maks. dopuštena težina cijelog kamiona (prikolica i vučno vozilo) i broj „osovina prikolice” koje se upotrebljavaju tijekom vožnje.

2. Nakon odabira ispravnih vrijednosti pritisnite „ok”.

Filtar čestica:

1. Detalji o filtru čestica prikazuju se s da/ne. 2. Unos filtra čestica vrši na početku servisni partner i ne može se namjestiti preko uređaja OBU. „Da” se prikazuje ako je određeni filtar čestica relevantan za naplatu cestarine. „Ne” se prikazuje ako registrirani filtar čestica ne utječe na obračun cestarine.

Invoice alt
Invoice alt

Da. Nakon ažuriranja jezik će se vratiti na automatsku postavku jezika (engleski). Stoga morate ponovno postaviti jezik na vaš materinji jezik

Invoice alt
×

Ažuriranje softvera za DKV BOX EUROPE
za voditelje voznog parka

Voditelj ste voznog parka i želite ažurirati uređaj OBU?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox