Registriranje cestarine u Češkoj Republici

Registriranje cestarine u Češkoj Republici

Kod postupka naknadnog plaćanja naknade za cestarinu se obrađuju i kasnije obračunavaju preko kartice DKV CARD. Postupak je osobito pogodan za vozače koji često voze. Potpuno ispunite, potpišite i stavite pečat tvrtke na sljedeće obrasce::

Zahtjev za registracijom (PDF)
Podaci kontakata (PDF)
Registriranje vozila (PDF)
Punomoć (PDF)

Registriranje cestarine u Češkoj Republici

Priložite sljedeće dokumente

Registrierung Maut Tschechien

Molimo Vas, da Vašu narudžbu pošaljete Vašoj DKV kontaktnoj osobi. U koliko nemate kontaktne podatke pri ruci, njih možete naći u uredu nadležnom za Vašu zemlju.

Naknadno naručivanje uređaja OBU

Naknadno naručivanje uređaja OBU

Registriranje vozila (PDF)

Za to su potrebni sljedeći dokumenti:

Nekoliko dana nakon uspješnog naručivanja naručene je uređaje OBU moguće podignuti na distribucijskim ili kontaktnim mjestima.

Za podizanje uređaja OBU prilikom prve i daljnjih narudžbi potrebno je sljedeće:

Češku telefonsku liniju za cestarinu možete dobiti na broj +420 272 6986-29.

Ako su podaci o vozilu pogrešno obrađeni, moguće ih je jednostavno promijeniti na idućem premid point-kontaktnom mjestu .

Alternativno je moguće registrirati se izravno na premid point-kontaktnim i distribucijskim mjestima karticom DKV CARD:

1.Uređaj OBU moguće je nabaviti izravno na premid point-kontaktnom mjestu u gradu. Plaća se ili unaprijed ili kasnije (= naknadno plaćanje):

Prilikom prethodnog plaćanja uređaj OBU napuni se još prije vožnje kreditima za cestarinu koju će vozač odvoziti.

Stavlja se iznos od najmanje 500 CZK (= cca 15 eura) i maksimalno 15000 CZK (= cca 500 eura).

Za taj postupak treba imati dokumente vozila, uključujući potvrdu o razredu ispuštanja štetnih tvari, osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu osobe koja je zatražila
uređaj te karticu DKV CARD odgovarajućeg vozila

Treba ispuniti obrazac za prethodno plaćanje (PDF) koji vozač zatim potpisuje na licu mjesta na kontaktnom mjestu.

Za naknadno plaćanje treba predložiti karticu DKV CARD vozila koji se registrira i fotokopiju dokumenata vozila te potvrdu o razredu ispuštanja štetnih tvari.

Nadalje treba imati porezni broj, izvadak iz trgovačkog registra koji je potpisala služba koja ga je izdala ne stariji od 3 mjeseca i fotokopiju osobne iskaznice potpisnika.

Ovlašteni potpisnik mora potpisati popunjeni obrazac za naknadno plaćanje na licu mjesta na premid point-kontaktnom mjestu. (vidi početak registracije)

2. Uređaj OBU moguće je podignuti izravno na premid point-distribucijskim mjestima na autocestama.

2. Uređaj OBU moguće je podignuti izravno na premid point-distribucijskim
mjestima na autocestama.

Plaćanje cestarine ovdje moguće je samo unaprijed.

Za to su vam potrebni isti dokumenti kao i kod postupka prethodnog plaćanja na premid point-kontaktnim mjestima (vidi gore). Distribucijska mjesta nalaze se na autocestama.

Važno: Računi češkog operatera cestarina porezno su relevantni dokumenti. Ako se registrira preko DKV-a, i plaćanje se odvija preko DKV-a (kupac ne upućuje iznos u Češku).

To je vidljivo na češkom računu u napomeni „Don't pay - not a payment notice -
settled by clearing!"
.

Vraćanje uređaja OBU
Uređaje OBU za plaćanje unaprijed treba vratiti na Point of Sale (POS)
(distribucijsko ili kontaktno mjesto). Vraćanje uređaja Post Pay Box za naknadno plaćanje predaje se izravno na kontaktno mjesto. Sve uređaje OBU za cestarinu u Češkoj Republici moguće je poslati kurirom s fotokopijom dozvole za motorna vozila i originalnim Myto zahtjevom „Claim form“ (PDF) izravno na kontaktna mjesta u Češku.