Cestarina za kamione u Belgiji

Ovo morate znati o cestarini za kamione u Belgiji

U Belgiji se cestarina za vozila s dopuštenom ukupnom težinom iznad 3,5 tona obračunava putem sustava cestarina sa satelitskom podrškom Viapass za kamione.

Ovaj cestarinski sustav koji se temelji na kilometraži obuhvaća postojeću mrežu dionica s naplatom eurovinjeta u regijama


te zamjenjuje dosadašnju vremensku eurovinjetu u Belgiji.

Registrirajte se sada!

Varijante obračunavanja

Naknade za cestarinu mogu se po izboru namiriti

Za regije u kojima se naplaćuje cestarina vrijede različite carinske tarife .

Informacije o obračunu cestarine, napomene o kauciji za uređaj i brojne druge informacije pronaći ćete kod savjeta za Upotrebu sustava Viapass u Belgiji .

Evidentiranje cestarina

Evidentiranje cestarine prema dionici obavlja se preko putnog uređaja On-Board-Unit sa satelitskom podrškom. Za njih cestarinski operater Satellic traži kauciju u visini od 135 eura koje dobijete natrag prilikom povrata uređaja On-Board-Unit.

Instalacija uređaja On-Board-Unit

Instalacija uređaja On-Board-Unit (OBU) može se izvršiti na dva načina: fiksnim kabelom (fiksna instalacija) koji je povezan s električnom mrežom vozila ili utikačem upaljača za cigarete koji se standardno isporučuje.

Putni uređaj On-Board-Unit operatera Satellic

Putni uređaj On-Board-Unit operatera Satellic

Od sada se možete kao DKV korisnik u DKV COCKPIT-u, zaštićenom području za korisnike na DKV internetskoj stranici, koristiti DKV TOLL MANAGER-om za naručivanje proizvoda za cestarinu. Informacije o pristupu u DKV COCKPIT pronaći ćete na stranici „Korisnički račun ”.