Važni savjeti o sustavu Viapass u Belgiji

Važni savjeti o sustavu Viapass u Belgiji

Pravim prolazom brže do cilja

Tko je obvezan plaćati cestarinu?

Cestarinu plaćaju svi kamioni s ukupnom dozvoljenom masom iznad 3,5 t, bilo belgijski ili inozemni, koji putuju po belgijskoj cestovnoj mreži.

Tko je isključen iz obveze plaćanja cestarine?

Sljedeća vozila ne podliježu obvezi plaćanja cestarine:

Obvezi plaćanja cestarine podliježu samo vozila koja se primjenjuju za prijevoz robe. To znači da su iz obveze plaćanja cestarine isključena vozila namijenjena za prijevoz osoba (automobili, autobusi, autodomi).

Kako se u Belgiji može platiti cestarina?

Svi kamioni s dopuštenom ukupnom težinom iznad 3,5 tona moraju biti opremljeni funkcionalnim uređajem On Board Unit (OBU).

Kako mogu naručiti uređaj On Board Unit?

Naručite željene uređaje On Board Unit jednostavno i komforno putem DKV-ova novog internetskog alata . Sve će ostalo za vas riješiti DKV uklj. registraciju kod cestarinskog operatera Satellic.

Kako se instalira uređaj OBU?

Da biste instalirali svoj uređaj OBU, jednostavno slijedite napomene u kratkim uputama koje se isporučuju s uređajem OBU. Prethodno možete i pronaći pojedinosti o instalaciji na web-mjestu operatera Satellic . Svjetlosni prikaz uređaja OBU mora svijetliti u zelenoj boji prije nego što se smijete voziti belgijskim cestama.

Kako mogu provjeriti svoj uređaj OBU?

Satellic poziva sve klijente da aktiviraju svoje uređaje OBU kako bi provjerili funkcioniraju li ispravno. Da bi to bilo moguće, uređaj On-Board-Unit (OBU) mora biti uključen u zemlji članici Europske unije (27 članica + Švicarska). Za uređaj OBU mora biti osiguran GPS prijam i GSM pokriće.

Upute:
1. Uključite uređaj OBU pritiskom gumba s kvačicom (gumb u sredini)
2. Na zaslonu će se pojaviti „Starting“, a zatim logotip Satellic/Viapass
3. Lampica uređaja OBU zatreperit će crveno, a zaslon će javiti „Not ready“
4. Odložite uređaj OBU i ne pomičite ga najmanje 15 minuta
5. OBU prelazi u način pripremnosti (crni zaslon), a lampica više ne svijetli crveno
6. Aktivirajte jedinicu pritiskom gumba s kvačicom (gumb u sredini)
7. Opet se pojavljuje početni zaslon (logotip Satellic/Viapass)
8. Lampica jedinice OBU treperi zeleno, a OBU prikazuje registarsku oznaku kamiona i iznos od 0,00 eura

Daljnje informacije potražite na web-mjestu operatera Satellic.

Kako se uređaj OBU aktivira na licu mjesta?

Ako uređaj OBU nije stalno instaliran odn. spojen s paljenjem, u načelu je morate aktivirati pri primjeni u slučajevima opisanima u nastavku. Aktivira se pritiskom gumba s kvačicom (gumb u sredini).

Vozilo u vožnji:

Vozilo u mirovanju / tijekom parkiranja:

Kako mogu dobiti eurovinjetu za preostale zemlje?

Uvođenjem belgijske cestarine eurovinjete koje su se dosad primjenjivale gube valjanost u Belgiji. Eurovinjeta je i dalje potrebna za ulazak u ostale zemlje s eurovinjetama: Dansku, Luksemburg, Nizozemsku i Švedsku.

Dostupna je na više od 550 prodajnih mjesta (POS).

Da biste izbjegli duže čekanje na prodajnim mjestima (POS), jednostavno naručite svoju eurovinjetu na web-mjestu DKV-a .

Prema kojim se kriterijima obračunava nova cestarina u Belgiji?

Tarifa se utvrđuje na temelju četiri parametara:

  1. broj prijeđenih kilometara
  2. vrsta ceste
  3. ukupna dozvoljena masa
  4. EURO klasa

Postoji li tablica tarifa s aktualnim cijenama?

Za tri regije (Flandrija, Valonija, Briselska regija) vrijede različite cestarinske tarife .

Koliko iznosi kaucija po uređaju OBU?

Za svaki uređaj OBU mora se platiti kaucija od 135 €. Kaucija se vraća pri povratu uređaja.

Provode li se kontrole i što će se dogoditi ako prilikom kontrole nema uređaja OBU?

Viapass provodi kontrole u suradnji s trima belgijskim regijama. Ako u vozilu nema aktivnog uređaja OBU, mogu će očekivati visoke novčane kazne.

U slučaju nepridržavanja propisa o belgijskoj cestarini za kamione i ako jedna od triju navedenih regija tako utvrdi, novčana kazna u pravilu iznosi 1 000 EUR.